Dokumenti

Dokumenti

27. maijs, 2024
Ostas kapteiņa rīkojumi
Par pieļaujamiem kuģu parametriem Liepājas ostā

29. februāris, 2024
Korporatīvā pārvaldība
Ētikas kodekss

29. februāris, 2024
Nolikums/Noteikumi
Ētikas kodekss

23. oktobris, 2023
Liepājas ostas maksas
Liepājas ostas maksas (stājas spēkā no 01.01.2024)

16. februāris, 2023
Dokumenti saimnieciskās darbības līguma slēgšanai
Minimālās prasības kuģu atkritumu pieņemšanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā

15. novembris, 2022
Piestātņu ekspluatācijas noteikumi
Liepājas ostas 54.piestātnes lietošanas noteikumi

15. septembris, 2022
Dokumenti zemesgabalu nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līguma slēgšanai
Ieteicamā forma iesniegumam par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līguma slēgšanu

15. septembris, 2022
Dokumenti zemesgabalu nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līguma slēgšanai
Ieteicamā forma iesniegumam par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības līguma slēgšanu

15. septembris, 2022
Dokumenti zemesgabalu nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līguma slēgšanai
Nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līguma projekts

15. septembris, 2022
Dokumenti zemesgabalu nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līguma slēgšanai
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemes gabalu nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas kārtība

5. novembris, 2021
Dokumenti kuģu aģentēšanas līguma slēgšanai
Kuģu aģentēšanas līgumu noslēgšanas kārtība

30. jūnijs, 2021
Dokumenti kuģu aģentēšanas līguma slēgšanai
Līgums par kuģu aģentēšanu Liepājas ostā

24. marts, 2021
Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi
Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi Liepājas ostā

24. marts, 2021
Velkoņu pakalpojuma sniegšanas noteikumi
Velkoņu pakalpojuma sniegšanas noteikumi Liepājas ostā

24. marts, 2021
Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi
Tauvošanas pakalpojumu sniedzēji Liepājas ostā

17. marts, 2021
Kuģošanas pieteikuma formas
Pieteikuma forma kuģa pārtauvošanai (no 01.04.2021)

17. marts, 2021
Kuģošanas pieteikuma formas
Pieteikuma forma kuģa iziešanai (no 01.04.2021)

17. marts, 2021
Kuģošanas pieteikuma formas
Pieteikuma forma kuģa ienākšanai (no 01.04.2021)

4. marts, 2021
Ostas kapteiņa rīkojumi
Par velkoņu izmantošanu Liepājas ostā


Background image