Iepirkumi un izsoles

Atklāta konkursa “Paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Piebraucamā ceļa izbūve Roņu ielā 6, Liepājā” Identifikācijas numurs LSEZ 2024/24

14.06.2024.
Lasīt vairāk

Iepirkuma priekšmets “Paskaidrojuma raksta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Piebraucamā ceļa izbūve Roņu ielā 6, Liepājā””, atbilstoši nolikuma 7.pielikumam “Līgumprojekts – Paskaidrojuma raksta līgums” un 8.pielikumam “Autoruzraudzības līgumprojekts – autoruzraudzības līgums”.

Lasīt vairāk

IEPIRKUMA (IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ 2024/21) Kuģu ekspluatācijā radīto atkritumu MARPOL I un MARPOL IV (no kruīza kuģiem) apsaimniekošana Liepājas ostā

23.05.2024.
Lasīt vairāk

Iepirkuma priekšmets ir pieņemt kuģu ekspluatācijā radītos atkritumus MARPOL I un MARPOL IV (no kruīza kuģiem), atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem “Liepājas ostas noteikumi” Pasūtītāja noteiktai Tehniskai specifikācijai (nolikuma 1.pielikums), Liepājas ostas atkritumu apsaimniekošanas plānam, Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu prasībām un rekomendācijām (turpmāk – Pakalpojums).

Lasīt vairāk

ATKLĀTA KONKURSA (Identifikācijas numurs LSEZ 2024/22/K)

15.05.2024.
Lasīt vairāk

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārtas 3.kārtā (“C”, Dūņu un “G” ielu posmi)

Lasīt vairāk

Mašīnas Audi izsoles rezultāti

25.03.2024.
Lasīt vairāk

2024. gada 18. martā noslēgusies Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes organizētā kustamas mantas izsole (transportlīdzeklis Audi A6, reģistrācijas Nr.GG7119).

Lasīt vairāk

Mašīnas Ford izsoles rezultāti

25.03.2024.
Lasīt vairāk

2024. gada 18. martā noslēgusies Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes organizētā kustamas mantas izsole (transportlīdzeklis Ford Mondeo, reģistrācijas Nr.FM5871).

Lasīt vairāk

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa Ford Mondeo (2004. izlaiduma gads) atsavināšanu – atkārtotā elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

26.02.2024.
Lasīt vairāk

Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsole pretendentiem līdz 2024. gada 7. martam, plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 48.00 EUR ar atzīmi "Transportlīdzekļa Ford Mondeo izsoles nodrošinājums ", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS “Swedbank”, konta Nr. LV12HABA0001407037000 un jālūdz autorizēt izsolei.

Lasīt vairāk

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa Audi A6 (2003. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

26.02.2024.
Lasīt vairāk

Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsole pretendentiem līdz 2024. gada 7. martam plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 45 EUR ar atzīmi "Transportlīdzekļa Audi A6 izsoles nodrošinājums ", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS “Swedbank”, konta Nr. LV12HABA0001407037000 un jālūdz autorizēt izsolei.

Lasīt vairāk

ATKLĀTA KONKURSA (IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ2023/13//K) Būvdarbi Liepājas industriālā parka teritorijā 1.kārtas 1.kārtā (Dūņu un “F” ielu posmi)

26.02.2024.
Lasīt vairāk

Iepirkuma priekšmets Būvdarbi būvobjektā Dūņu un “F” ielu posmi, Liepājas industriālajā parkā

Lasīt vairāk

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa VW Passat sedan (2006. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

16.02.2024.
Lasīt vairāk

Sākumcena – 1000 EUR, izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsole pretendentiem līdz 2024.gada 27.februārim plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 100.00 EUR ar atzīmi "Transportlīdzekļa VW Passat Sedan izsoles nodrošinājums ", saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS “Swedbank”, konta Nr. LV12HABA0001407037000 un jālūdz autorizēt izsolei.

Lasīt vairāk

ATKLĀTA KONKURSA (IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LSEZ 2024/17/K) Elektroenerģijas piegāde

16.02.2024.
Lasīt vairāk

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes (turpmāk – Pārvaldes) vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.

Lasīt vairāk
Vai informācija bija noderīga?
Background image