Kontaktpersona

Kristīne Alpēna

Kristīne Alpēna

Iepirkuma speciāliste


Tālr: (+371) 63422394 E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv

Iepirkumi un izsoles

12. februāris, 2024

Atklāta konkursa (Id.Nr. LSEZ2024/17/K) Būvdarbi Liepājas industriālā parka teritorijā 2.kārtas 1.kārtā (“N” un “F” ielu posmi)

CPV kodi

45233120-6 - Ceļu būvdarbi.

45231000-5 - Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi.

44163121-4 - Apkures cauruļvadi.

34928400-2 - Pilsētas infrastruktūra.

34993000-4 - Ielu apgaismojums.

65100000-4 - Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi.

 

Projekts Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 “Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta” tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i.investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” ietvaros.

 

1.1.1. Plānojot būvdarbu veikšanu, Būvdarbu veicējam jānodrošina darba izpildes termiņš 210 (divi simti desmit) dienas pēc Būvobjekta nodošanas būvniekam Darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

1.1.2. Būvdarbu izpildes vieta: “N” un “F” iela, Liepājas industriālā parka teritorija.

 

1.1.3. Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam[1]. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss.

1.1.4. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens Pretendentu loks; viens Būvobjekts; viens būvdarbu veikšanas laiks objektā.

 

Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

 

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3290.

Vai informācija bija noderīga?
Background image