• Investē Liepājā

Liepājas SEZ pārvalde un pilsētas pašvaldība veido uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi - vienotu ekonomikas ekosistēmu ar mērķi veicināt pilsētas un reģiona attīstību, piesaistīt jaunus uzņēmējus un atbalstīt esošo uzņēmumu paplašināšanos, kā arī radīt jaunas darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, palielināt IKP un nomaksāto nodokļu apjomu.

Liepāja – pilsēta ar pasaules vērienu un mazas pilsētas ērtībām!
icon

Lielākais reģionālais industriālais centrs Latvijā. Industriālie parki un attīstības teritorijas

icon

Kvalitatīva uzņēmējdarbības vide ar vienotu infrastruktūru, vienotā pārvaldība.

icon

Liepājas SEZ - atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai jau vairāk kā 25 gadus – tiešās un netiešās nodokļu atlaides

icon

Pieejamība – osta, lidostas, dzelzceļš, autoceļi - savienojamība ar plašiem loģistikas tīkliem

icon

Pieejami cilvēkresursi un plašās izglītības iespējas

icon

Kvalitatīva dzīves vide - ģimenei draudzīga pilsēta ar daudzveidīgu kultūras, aktīvās atpūtas un sporta iespējām un piedāvājumu

  1. Stratēģiski izdevīga ģeogrāfiska atrašanās vieta, neaizsalstoša osta
  2. Pieejamība – osta, lidosta, efektīvs auto un dzelzceļu tīkls
  3. Izdevīgi, nemainīgi un elastīgi darbības priekšnoteikumi, nodokļu atvieglojumi
  4. Industriālie parki un pieejamas attīstības teritorijas
  5. Efektīvi atbalsta instrumenti uzņēmējiem

  1. Brīvas attīstības teritorijas
  2. Industriālie parki
  3. Tradīcijas un pieredze 
  4. Kvalificēta darbaspēka pieejamība
  5. Pārdomāts un efektīvs inženierkomunikāciju tīkls

Liepāja vēsturiski veidojusies kā aktīvs saimnieciskās darbības un industriālās attīstības centrs. Pilsētā tradicionāli spēcīga ir apstrādes rūpniecība, kurai ir vēsturiski izveidojies pamats – attīstīta infrastruktūra, gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas, kvalificēta darbaspēka pieejamība un pēctecība.

Pilsētas ražošanas teritorijas atrodas tuvu Liepājas ostai, līdz ar to iespējams samazināt loģistikas izmaksas, nodrošinot ērtu saražotās produkcijas eksportu.


Liepājas SEZ teritorija aizņem 3 979 hektārus, jeb aptuveni 65% no Liepājas pilsētas teritorijas. Ir pieejams daudzveidīgs attīstības iespēju piedāvājums, kurā ietilpst iespējas attīstīt uzņēmējdarbību gan labiekārtotos industriālos parkos, gan apbūvei sagatavotās teritorijās.

Liepājas industriālā parka attīstība ir viens no pēdējo gadu zīmīgākajiem industriālās attīstības projektiem Liepājā, kuru īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Projekta mērķis bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritoriju pārveidot modernā un ilgtspējīgā industriālajā parkā, kas darbojas Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) definētajās nozarēs, veicinot nodarbinātības pieaugumu, radot augstu pievienoto vērtību Liepājas pilsētai un Latvijas tautsaimniecībai kopumā.

Liepājas industriālā parks tiek veidots teritorijā starp Brīvības ielu, Meldru ielu, Ezermalas ielu, Parka ielu un Zemnieku ielu, un robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija NATURA 2000.

Teritoriju piedāvājums: https://liepaja-sez.lv/lv/investe-liepaja/map/teritoriju-piedavajums/

 

Kontaktpersona: Laura Adamoviča, projektu vadītāja

Tālrunis: (+371) 20501905

E-pasts: laura.adamovica@lsez.lv


Teritorija sastāv no 28 atsevišķiem zemes gabaliem, kas ar Liepājas pilsētas un Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu ir aprīkoti ar apbūvei nepieciešamajām inženierkomunikācijām.

Kontaktpersona: Raivo Špaks, Biznesa attīstības departamenta vadītājs

Tālrunis: (+371) 29294267 

E-pasts: raivo.spaks@lsez.lv

 

 

Lazaretes iela 2a

Platība m2 1 524

JD1 – jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija

 

Lazarates iela 4

Platība m2 3 556

JD1 – jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija

Lazaretes 6

Platība m2 18 231

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Lazaretes iela 9

Platība m2 40 447

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

Līgas iela 2

Platība m2 1 400

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Līgas iela 10

Platība m2 2 823

JD1 – jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija

Meldru iela 5

Platība m2 7 707

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Vidus iela 3

Platība m2 1 522

JD1 – jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija

Virssardzes iela 1

Platība m2 23 151

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Virssardzes iela 12

Platība m2 8 939

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

Zemgales iela 1

Platība m2 9 596

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Zemgales iela 3

Platība m2 1 358

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

Zemgales iela 5

Platība m2 1 358

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Zemgales iela 9

Platība m2 4 201

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

Zemgales 15

Platība m2 25 048

JR – jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

 

Zemgales iela 8/12

Platība m2 124381

JR – Ostas termināļu un ražošanas apbūves teritorijas zonējumā (100% apmērā)

   
   

 

 


Meldru ielas attīstības teritorija ir alternatīva pilsētā esošajām industriālajām teritorijām. Teritorija ir izvietota tiešā maģistrālās Brīvības ielas tuvumā, tādējādi nodrošinot teritorijā strādājošajiem uzņēmumiem ērtu pieeju gan A9 šosejai, gan Liepājas ostai, nešķērsojot pilsētas dzīvojamās apbūves rajonus.

Minētā teritorija sastāv no trīs atsevišķiem zemes gabaliem, kas ar Liepājas pilsētas Domes un Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda atbalstu ir aprīkoti ar apbūvei nepieciešamajām inženierkomunikācijām.

 

Kontaktpersona: Raivo Špaks, Biznesa attīstības departamenta vadītājs

Tālrunis: (+371) 29294267 

E-pasts: raivo.spaks@lsez.lv


LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” ir industriāla biznesa parka īpašnieks, attīstītājs un pārvaldnieks Liepājā, kura darbības mērķis rast konkurētspējīgus infrastruktūras risinājumus gan jaunizveidotiem uzņēmumiem, gan arī esošiem uzņēmumiem savas darbības paplašināšanai.

 

Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401, Latvija

Tālrunis: (+371) 25666472

E-pasts: info@vobp.lv

www.vobp.lv


Uzņēmums plāno veidot daudzfunkcionālu uzņēmējdarbības kvartālu bijušās Liepājas mašīnbūves rūpnīcas teritorijā ko veido kopējā zemes platība 96 992 m2, 31 ēka ar ražošanas/noliktavu/darbnīcu telpu kopējo platību 37 215,9 m2 un viena sešstāvu administratīvā ēka ar tirdzniecības/biroju telpu kopējo platību 5139,5 m2

 

Līdz 2025.gadam plānots pilnībā pabeigt teritorijas apbūvi, izveidojot modernu pilna servisa uzņēmējdarbības vides attīstības centru ar ražošanas, noliktavu un biroja telpām 18 500 m2 platībā.

 

Adrese: Flotes iela 16, Liepāja, LV-3405, Latvija
Tālrunis: (+371) 25666472
E-pasts: info@nsbp.lv 
www.nsbp.lv


Liepājas Biznesa centra īpašnieks ir LSEZ SIA “Pumac Liepaja” ir un tas nodrošina parka apsaimniekošanu, infrastruktūras uzturēšanu, attīstību un sadarbību ar nomniekiem.

 

Adrese: Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414, Latvija

Tālrunis: (+371) 28308642

E-pasts: livars@liepajabc.lv

www.liepajabc.lv


LSEZ "Lauma Fabrics" SIA ir uzņēmums, kas specializējies tekstila ražošanā. Uzņēmuma lielākā priekšrocība ir spēja ražot pilnu materiālu komplektu vienotā krāsu gammā. 

 

Adrese: Ziemeļu iela 19, Liepāja, LV-3405, Latvija

Tālrunis: (+371) 63447302

Telpu noma: (+371) 25458807

E-pasts: fabrics@laumafabrics.com

www.laumafabrics.com


Vai informācija bija noderīga?
Background image