Statusa piešķiršana
Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību (turpmāk – LSEZ kapitālsabiedrība) ir uzskatāma kapitālsabiedrība, ar kuru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) noslēgusi līgumu par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk– LSEZ) teritorijā.
Lai kļūtu par LSEZ kapitālsabiedrību, ir nepieciešams:
1.
Veikt komercdarbību LSEZ teritorijā (nekustamam īpašumam jāatrodas īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai jābūt piešķirtam lietošanā). Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 25.pantu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībai ir tiesības veikt komercdarbību tikai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
2.
Saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem jādarbojas atbalstāmās nozarēs (skat. likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”).
3.
Plānot ieguldījumu projektu veikšanu laika posmā līdz pieciem gadiem. LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi — tie zonas kapitālsabiedrības, kā arī Pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, iekārtas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai), kuri atbilst likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktajiem nosacījumiem. Ja plāno iegādāties nemateriālos aktīvus, nepieciešams aizpildīt “Apliecinājums par plānotiem nemateriāliem aktīviem”.
4.
Jāiesniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdei dokumenti Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa saņemšanai.
5.
Saņemt pozitīvu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumu.
6.
Reģistrēties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kapitālsabiedrības nosaukumam (firmai) papildus iekļaujot vārdus “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas” vai, reģistrējot jaunu sabiedrību, iekļaut vārdus “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas”, veikt izmaiņas statūtos, papildinot kapitālsabiedrības nosaukumu (firmu) un saņemt reģistrācijas apliecību.
7.
Noslēgt ar Pārvaldi līgumu par komercdarbības veikšanu LSEZ teritorijā un līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
8.
Pēc līguma par komercdarbības veikšanu LSEZ teritorijā noslēgšanas saņemt no Pārvaldes apliecību, kas ir valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina kapitālsabiedrības tiesības piemērot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus. Tiešo nodokļu atvieglojumus var saņemt pēc ieguldījumu veikšanas nākamajā taksācijas periodā.
Papildus informāciju varat saņemt Komercdarbības atbalsta daļā, zvanot pa tālr. Nr. (+371) 63407705.
Dokumenti iesniedzami
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sekretariātā
Adrese
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV- 3401, Latvija
Tel. nr.
(+371) 63427605
Darba laiks
08.00-12.00 un 12.30-16.30
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30