Informācija LSEZ kapitālsabiedrībām
Lai noslēgtu jaunu līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu, Liepājas SEZ pārvaldei (valdei) jāiesniedz šādi dokumenti:
1.
Iesniegums līguma par ieguldījumu projekta veikšanu.
2.
Aizpildīts dokuments “Sniedzamā informācija līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai" (pielikumā).
4.
Aizpildīta deklarācija “Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai” (Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumi Nr. 776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam”).
5.
Aizpildīts “Apliecinājums par plānotiem nemateriāliem aktīviem”, ja plāno iegādāties nemateriālos aktīvus atbilstoši likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” nosacījumiem.
Norādām, ka jautājumi saistībā ar komercdarbības veikšanu LSEZ teritorijā ir Liepājas SEZ valdes kompetence un kapitālsabiedrība nevar uzsākt ieguldījumu projekta veikšanu, ja par tiem vēlas saņemt nodokļu atvieglojumus, pirms līguma par ieguldījumu veikšanu spēkā stāšanās.
Dokumenti iesniedzami
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Sekretariātā
Adrese
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV- 3401, Latvija
Tel. nr.
(+371) 63427605
Darba laiks
08.00-12.00 un 12.30-16.30
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30