• Korporatīvā pārvaldība
Liepājas SEZ pārvaldes darbības pamats, atbilstoši labas pārvaldības principiem:
  • rūpes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu un inovatīvu resursu izmantošanu 
  • sociālā dialoga veidošanu starp ostu, kapitālsabiedrībām un sabiedrību
  • augstāko ētikas un darbības caurredzamības standartu ievērošanu
  • atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un rīcību, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un labklājību nākamajām paaudzēm
29. februāris, 2024
Korporatīvā pārvaldība
Ētikas kodekss

21. augusts, 2020
Korporatīvā pārvaldība
Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi

14. novembris, 2019
Korporatīvā pārvaldība
Par interešu konflikta novēršanas politiku

16. oktobris, 2019
Korporatīvā pārvaldība
Pretkorupcijas politika

23. augusts, 2019
Korporatīvā pārvaldība
Atalgojums

Vai informācija bija noderīga?
Background image