LSEZ

Saskaņā ar 1997. gada 17. februārī pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālo ekonomisko zonu veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības un kuru pārvalda un uzrauga Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir noteikta saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma pielikumā pievienoto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu.

Background image