“Zirņu - Ganību ielas rekonstrukcija un Dienvidu pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)”
Plānotais projekta realizācijas laiks:
2011. – 2012.gads
Projekta ieviesējs:
Liepājas pilsētas pašvaldība
Projekta mērķis:
uzlabot Zirņu - Ganību ielu caurlaides kapacitāti un ceļu satiksmes drošību pilsētas centrālajā daļā un nodrošināt ērtu iekšzemes autotransporta pieslēgumu Liepājas ostai no dienvidu puses - Klaipēdas virziena un veicināt Liepājas ostas attīstību, paaugstinot ostas funkcionālās iespējas.
Projekta kopējās izmaksas:
22.9 milj. EUR, no kurām 19.4 milj. EUR bija Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansējums.
Projekta “Zirņu - Ganību ielas rekonstrukcija un Dienvidu pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)” ietvaros tika veikta Zirņu un Ganību ielu rekonstrukcija, izbūvēti 18 krustojumi un rekonstruētas komunikācijas (t.sk. ŪKT, LKT, ELT), izbūvēta jauna apgaismojuma sistēma, uzstādīts jauns ceļa aprīkojums (autobusa pieturvietas, ceļazīmes, barjeras u.c.).
Būvdarbus veica CBF SIA ”Binders”, savukārt tehnisko projektu izstrādāja SIA „FIRMA L4”.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30