Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde turpina attīstīt infrastruktūru
19. marts, 2018
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludinājusi iepirkuma procedūru - atklātu konkursu “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”. Pretendenti aicināti pieteikumus iesniegt līdz 2018. gada 18. aprīlim. Paralēli līdz 2018. gada 29. martam var iesniegt piedāvājumus arī atklātā iepirkuma procedūra “Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi”. Abus projektus Liepājas SEZ pārvalde īsteno ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.
Viens no Liepājas SEZ pārvaldes uzdevumiem ir rūpēties par uzņēmējdarbības vides attīstību, t.sk. ostas infrastruktūras pilnveidošanu un attīstību. LSEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis atzīst, ka Liepājas ostas uzņēmēji ir definējuši savas vajadzības, savukārt Liepājas SEZ pārvalde plānveidīgi un pārdomāti rūpējas, lai īstenotu nepieciešamos kuģu ceļu, autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektus, galvenokārt, lai uzlabotu drošību un kapacitāti.
ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” ir ļoti gaidīts projekts, kura mērķis ir uzlabot navigācijas drošības līmeni, nodrošinot lieltonnāžas kuģu piekraušanu ostas iekšējā reidā. Projekts paredz kanāla padziļināšanu ostas vidus vārtos no 12.5 metriem līdz 14.5 metriem, molu galvu pārbūve vai stiprināšana ostas vidus vārtos, lai nodrošinātu kuģu ceļa padziļināšanu, priekšostas akvatorijas un kanāla padziļināšana līdz 14,0 metriem, Brīvostas iekšējā viļņlauža un sadalošā mola pārbūvi, Brīvostas mola atjaunošanu un kuģu enkurošanas/tauvošanas vietas izbūve pie Brīvostas sadalošā mola. Plānotais projekta ieviešanas laiks: 2018. – 2020. gads, bet plānotās izmaksas – 31.7 milj. EUR.
Šogad plānots sākt darbu arī pie Karostas kanāla pirmās piestātnes demontāžas un krasta nostiprinājumu izbūvi. ''Ienākot Karostas kanālā kuģim ir jāveic diezgan sarežģīts manevrs, pagriežoties par turpat 90 grādiem lielu leņķi. Projekta rezultātā iztaisnosies kuģošanas kanāls, uzlabosies navigācijas drošība - ērtāk, ātrāk'', skaidro LSEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis.
Projekta ietvaros atjaunos arī Karostas kanāla dienvidu un ziemeļu molus un atjaunos navigācijas zīmes mola galos, kā arī ostas Ziemeļu vārti tiks aprīkoti ar navigācijas zīmēm, lai nākotnē varētu tos atvērt kuģu satiksmei kuģiem ar mazu iegrimi, pakāpeniski atslogojot ostas dienvidu un vidus vārtus.
Liepājas SEZ pārvalde līdz 2020. gadam attīstības projektos ieguldīs 44.3 milj. eiro un 2018. gadā Liepājas SEZ pārvalde turpina 6 nozīmīgu infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu līdz pat 80%:
• ES Kohēzijas projekts " Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība", kas sevī ietver auto un dzelzceļa pievadceļu izbūvi un pārbūvi;
• ES Kohēzijas projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana”. Projekta mērķis: uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus.
• ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”, kura mērķis ir uzlabot navigācijas drošības līmeni, padziļināt kuģu ceļus, rekonstruēt hidrobūves un izveidot kuģu enkurošanas/tauvošanas vietu Brīvostā.
• LAD projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” 1. kārta. Projekta ietvaros pabeigti lielākā daļa darbu Vecā ostmalā posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai - nomainīts brauktuves segumus, izbūvējot jaunus un rekonstruējot esošās pazemes inženierkomunikācijas.
• LAD projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” 2. kārtas ietvaros ietvaros līdz 2019. gada maijam rekonstruēs vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un/vai tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai.
• INTERREG projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”. Ir uzsākts investīciju projekts ar mērķi modernizēt Liepājas jahtu ostu - peldošo piestātņu būvniecība, Liepājas ostas 80. piestātnes rekonstrukcija un pielāgošana jahtu ostas vajadzībām, jahtu ostas ofisa ēkas būvniecība, video un piekļuves kontrole jahtu ostā.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30