Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” pārskata aktivitātes
28. maijs, 2018
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu. Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:
Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.
2018. gada 26. martā Liepājas SEZ pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA “Inženieru birojs “Kurbada Tilti”” par būvprojekta “Liepājs ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” izstrādi un secīgu autoruzraudzības darbu veikšanu.
2018. gada 27. aprīlī Liepājas SEZ pārvalde ir noslēgusi līgumu ar pilnsabiedrību “GTL GT Inspekt”, kas veiks Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbus un būvdarbus.
2018. gada 27. aprīlī Liepājas SEZ pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA “Isliena V” par inženiertehniskās uzraudzības veikšanu iepirkumā “Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšana un kuģošanas kanāla iztaisnošana Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” ietvaros”.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30