Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Paziņojums par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018. – 2035.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu
30. maijs, 2018
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk - LSEZ) pārvalde paziņo, ka ar 2018.gada 25.maija LSEZ valdes lēmumu Nr. 41 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018. – 2035.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu " (protokols Nr.8, 2.p.) ir apstiprināts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2018. – 2035.gadam un Vides pārskats.
Izstrādātājs: Personu apvienība “E.R.A.”, kas sastāv no vadošā partnera SIA “Eiroprojekts”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003493684, adrese Elizabetes iela 2 – 413, Rīga, LV-1010 un partneriem SIA „Reģionālie projekti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003404474, adrese Rūpniecības iela 32B-2, Rīga, LV-1045 un SIA „Ardenis”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103441890, adrese Jaunciema 5. līnija 43A, Rīga, LV-1023, pēc LSEZ pārvaldes, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, telf. +371 63427605, pasūtījuma, mājas lapas adrese internetā: www.liepaja-sez.lv.
Ar apstiprināto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2018. – 2035.gadam, apstiprināto Vides pārskatu, Informatīvo ziņojumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2018.-2035.gadam, t.sk. informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Vides pārskatu sabiedrība var iepazīties LSEZ pārvaldes mājas lapā http://www.liepaja-sez.lv/lv/lsez/dokumenti vai LSEZ pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30