Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēdes lēmumi
01. augusts, 2018
Šā gada 31. jūlijā notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes. Liepājas SEZ valde apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2017. gada pārskatu, nolēma slēgt līgumus par ES Kohēzijas fonda projektu īstenošanu un pieņēma lēmumus par divu ieguldījumu līgumu slēgšanu.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes 2017.gada pārskatu. 2017. gadā Liepājas SEZ pārvalde strādāja ar 12 649 247 euro neto apgrozījumu, kas ir palielinājies par 8%, salīdzinot ar 2016.gadu. Apgrozījuma pieaugumu nodrošināja pieaugošais kravu apgrozījums Liepājas ostā, kas saistīts ar ES Kohēzijas fonda projektu īstenošanas rezultātā palielināto ostas kapacitāti. Lielāko daļu Liepājas SEZ pārvaldes ieņēmumu veido ostas maksas un ostas pakalpojumi – 69%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas – 8%, kā arī ieņēmumi no citu pakalpojumu sniegšanas.

Īstenojot investīciju projektus un pilnveidojot infrastruktūru, lai nodrošinātu drošu un efektīvu ostas darbību, Liepājas SEZ pārvalde arī turpmāk plāno būtisku pamatdarbības apgrozījuma pieaugumu, kas saistīts ar kravu apgrozījuma pieaugumu Liepājas ostā,. Liepājas SEZ pārvalde turpinās realizēt starptautiskus investīciju projektus, piesaistot ārējo finansējumu, lai veicinātu reģiona ekonomisko izaugsmi un attīstītu reģionālo tūrismu.
Liepājas SEZ pārvalde turpina īstenot ES KF projektus un Liepājas SEZ valde lēma par divu projektu īstenošanu.

2018.gada 25.aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkuma procedūru “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve”, bet 2018.gada 19.jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu Pilnsabiedrībai “LNK INDUSTRIES GROUP”. Liepājas SEZ valde izvērtējot iesniegtos dokumentus nolēma slēgt ar Pilnsabiedrību “LNK INDUSTRIES GROUP” līgumu par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu. Līguma summa ir EUR 8 992 375,00 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Tāpat Liepājas SEZ valde izvērtējot iesniegtos dokumentus nolēma slēgt ar komersantu Jan De Nul N.V līgumu par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu. Līguma summa ir EUR 24 514 315,33 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Atgādināsim, ka 2018.gada 26.jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvaldes iepirkumu komisija uzaicināja iesniegt cenu piedāvājumu “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbiem un būvdarbiem”, bet 2018.gada 24.jūlijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar Beļģijas komersantam Jan De Nul N.V.
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” un projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” finansējumu, Liepājas SEZ valde izvērtēja iesniegtos dokumentus un nolēma slēgt ar AS “SEB banka” aizdevuma līgumu par kopējo summu EUR 11 799 569,00.
Liepājas SEZ valde nolēma slēgt divus līgumus par ieguldījumu veikšanu par kopējo summu 324 000 euro.

SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” laika posmā no 2018.gada 3.augusta līdz 2018.gada 30.septembrim plāno realizēt projektu “Metālapstrādes iecirkņa aprīkojuma iegāde Kapsēdes ielā 2, Liepājā” par kopējo summu EUR 24 000,00, savukārt LSEZ “Jensen Metal” SIA laika posmā no 2018.gada 3.augusta līdz 2019.gada 31.decembrim plāno realizēt projektu “Inovatīvas liekšanas iekārtas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 300 000,00.
No LSEZ dibināšanas uzņēmumi investējuši attīstībā 272,9 milj. EUR. 2017.gadā noslēgti 50 līgumi par 31,6 miljoniem eiro ieguldījumiem, bet līdz šim no 2018.gada 1.janvāra uzņēmumi iesnieguši pieteikumus un valde lēmusi par 12 ieguldījumu līgumiem 5,7 miljonu eiro apmērā.
Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “BaltEx Bulk” SIA iesniegumu par brīvās zonas statusa piešķiršanu, tam pievienotos dokumentus un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes ziņojumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt brīvās zonas statusu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “BaltEx Bulk” SIA.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30