Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
24. augusts, 2018
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) īstenošanu. Turpinot uzlabot Liepājas ostas sauszemes pievadceļus, projekta ietvaros tiks veikti Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras būvniecības darbi.
2018. gada 23. jūlijā atklātajā konkursā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/28ES/K), par uzvarētāju tika atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, SIA “Fima”, reģ. Nr. 40003880486, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps”– EUR 2 495 646.21, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2018. gada 22. augustā atklātajā konkursā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etapa būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/29ES/K), par uzvarētāju tika atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas, SIA “Isliena V”, reģ. Nr. 50002043631, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etapa būvuzraudzība”– EUR 78 000.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Būvuzraudzības darbu līguma izpildes termiņš ir 300 kalendārās dienas, un darbi jāveic līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30