Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” pārskata aktivitātes
27. augusts, 2018
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.
Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:
Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.
Pašlaik ar SIA “Inženieru birojs “Kurbada Tilti” noslēgtā līguma par būvprojekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” izstrādi ietvaros notiek Karostas kanāla molu atjaunošanas būvprojekta izstrāde. Savukārt pilnsabiedrība “GTL GT Inspekt” 2018. gada 23. augustā ir pabeigusi Liepājas ostas piestātnes Nr.1 pārbūves būvprojekta izstrādi. Plānots, ka Liepājas ostas piestātnes Nr.1 pārbūves darbi tiks uzsākti 2018. gada septembrī.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30