Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
15. oktobris, 2018
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) īstenošanu. Turpinot uzlabot Liepājas ostas sauszemes pievadceļus, projekta ietvaros tiks veikti Liepājas ostas dzelzceļa auto pievadceļa būvniecības darbi.
2018. gada 15. oktobrī tika izsludināts atklātais konkurss “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/30ES/K). Iepirkuma priekšmets: Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Savukārt 2018. gada 15. oktobrī tika izsludināts atklātais konkurss “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/31ES/K). Iepirkuma priekšmets: Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30