Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
29. novembris, 2018
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) īstenošanu. Turpinot uzlabot Liepājas ostas sauszemes pievadceļus, projekta ietvaros tiks veikti Liepājas ostas dzelzceļa auto pievadceļa būvniecības darbi.
2018. gada 15. oktobrī tika izsludinātā atklātā konkursa “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/30ES/K) piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 10. decembrim.
Savukārt 2018. gada 15. oktobrī tika izsludināts atklātā konkursa “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/31ES/K) piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 11. decembrim.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30