Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēdes lēmumi
13. decembris, 2018
Šā gada 12. decembrī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes. Liepājas SEZ valde izskatīja virkni jautājumu gan par ieguldījumu līgumu slēgšanu, gan ostas maksu atlaidēm prāmjiem un ro-ro kuģiem un, izvērtējot 2018. gada darbību, apstiprināja 2019. gada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes budžetu.
Apstiprina 2019. gada budžetu
Liepājas SEZ valde apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes 2019. gada budžetu. Plānotie pamatdarbības ieņēmumi 2019. gadā 12 644 755 EUR apmērā, bet izdevumi 9 671 292 EUR apmērā. Budžets plānots ar nelielu pieaugumu (+ 2%), salīdzinot ar 2018. gadu, kas saistīts ar vienmērīgu attīstību gan ostā, gan ražošanas sektorā. Pamatdarbības prognoze ir aprēķināta, ņemot vērā Liepājas ostas nomnieku kravu apgrozījuma prognozi, 2018.gada decembrī spēkā esošos zemes nomas līgumus un iepriekšējo periodu faktiskos ieņēmumu, papildus piesaistot finanšu līdzekļus no starptautiskajiem investīciju instrumentiem. Lielākā finanšu plūsma – 24, 4 milj. EUR 2019. gadā tiks novirzīta ES Kohēzijas fonda attīstības projektu īstenošanai.
2019. gadā Liepājas SEZ pārvalde turpinās īstenot ES Kohēzijas fonda projektus, pilnveidojot ostas infrastruktūru t.sk. auto, dzelzceļa un kuģu pievadceļus un izbūvēs jaunu kuģu tauvošanas vietu ostas akvatorijā, kā arī uzlabos ūdens infrastruktūras drošību un navigāciju. Tāpat turpināsies Jahtu ostas modernizācijas projekts un Lauku atbalsta dienesta projekti, lai uzlabotu zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru.
2019. gadā Liepājas SEZ pārvalde īstenos arī investīciju projektus, ieguldot pašu finansējumu piestātņu infrastruktūrā kā arī turpinās Kalpaka tilta, Liepājas un Papes bākas sakārtošanu, kā arī pārbūvēs žogus Cukura un Brīvostas ielās un uzlabos elektroenerģijas padevi.
Izskata un atbalsta 2 ieguldījumu līgumus
Liepājas SEZ valdes sēdē izskatīja un atbalstīja 2 ieguldījumu līgumus par kopējo summu 204 380,00 EUR.
1.
Liepājas SEZ valda izskatīja un atbalstīja LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” ieceri laika posmā no 2018.gada 14.decembra līdz 2019.gada 31.decembrim realizēt projektu “Elektriskais iekrāvējs” par kopējo summu 50 000,00 EUR.
2.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” projektu “Biroja telpu izveide administratīvā korpusa 2.stāvā” par kopējo summu 154 380,00 EUR, kuru uzņēmums plāno īstenot laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
Atbalsta prāmju satiksmi un ro-ro kravu plūsmu
Liepājas SEZ valde, izvērtējot situāciju RO-RO kravu pārvadājumiem Baltijas jūras reģionā, un lai veicinātu prāmju satiksmi Liepājas ostā, nolēma pagarināt piešķirto speciālo ostas maksas atlaidi prāmjiem, nosakot pastāvīgu maksu (kas ietver kanāla, loču, pasažieru, piestātnes, tonnāžas un sanitāro maksu). Lēmums ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
Tāpat Liepājas SEZ valde nolēma pagarināt piešķirto speciālo ostas maksas atlaidi RO – RO kuģiem, kas nav iesaistīti regulārā līnijas kuģu satiksmē. Lēmums ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.maijam.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30