Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
17. decembris, 2018
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.
Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:
Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.
2018. gada 9. oktobrī SIA “Kurbada Tilti” ir pabeigusi Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas un pasākumu ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei būvprojekta izstrādi. Iepirkumi par Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas būvdarbiem un to inženiertehnisko uzraudzību tiks izsludināti 2019.gada janvārī.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30