Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
22. janvāris, 2019
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) īstenošanu. Turpinot uzlabot Liepājas ostas sauszemes pievadceļus, projekta ietvaros tiks veikti Liepājas ostas dzelzceļa auto pievadceļa būvniecības darbi.
2019. gada 18.janvārī noslēdzās iepirkuma procedūra “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/30ES/K), kurā Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Pretendentam SIA “CTB”,reģ.Nr.42103019682, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana”– EUR 2 846 399,02, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30