Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
12. februāris, 2019
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) īstenošanu. Turpinot uzlabot Liepājas ostas sauszemes pievadceļus, projekta ietvaros tiks veikti Liepājas ostas dzelzceļa auto pievadceļa būvniecības darbi.
2019. gada 11.februārī noslēdzās iepirkuma procedūra “ Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība ” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/31ES/K), kurā Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Pretendentam SIA “ ISLIENA V ”, reģ. Nr.50002043631, ar piedāvāto kopējo līgumcenu – EUR 81 400,00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30