Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana pārskata aktivitātes
19. februāris, 2019
Liepājas SEZ pārvalde ir uzsākusi ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu. Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:
• Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
• Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.
2019.gada 15.janvārī tika izsludināti šādi atklāti konkursi:
• Atklāts konkurss “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/32ES/K), kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 5.marts.
• Atklāts konkurss “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvuzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/33ES/K), kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 21.februāris.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30