Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi
04. marts, 2019

2019.gada 1.martā Liepājā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 15 jautājumi, t.sk informatīvi jautājumi par dažādu projektu virzību un darbības rezultātiem.

Atbalsta ostas teritorijas attīstības projektu un jaunas rūpnīcas būvniecību
Izskatot un izvērtējot SIA “Karosta LP” iesniegumu un teritorijas attīstības plānu, Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar SIA “Karosta LP” līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Turaidas iela 26/28, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 73 804 m 2 un 3 būvēm līdz 2049.gada 28.februārim multifunkcionāla kravu apstrādes kompleksa ar dzelzceļa pievedceļu un kuģu apkalpošanas (iekraušanas un izkraušanas) platformas izveidei un saimnieciskās darbības veikšanai. 2018.gada 5.janvārī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “EASY BUILDING”  tika noslēgts līgums, ar kuru tika rezervētas nekustamā īpašuma Zemgales iela 11, Liepājā nomas un apbūves tiesības. SIA “EASY BUILDING” ir izpildījusi nomas rezervēšanas līguma nosacījumus un lūdza noslēgt ar tā saistīto uzņēmumu SIA “EB Liepāja”   līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Zemgales iela 11, Liepājā, lai  realizētu būvprojektu minimālā sastāvā “Ražošanas ēkas jaunbūve un divu ēku pārbūve Zemgales ielā 11, Liepājā.”  Liepājas SEZ valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar SIA “EB Liepāja” līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Zemgales iela 11, Liepājā uz 50 gadiem. Uzņēmums plāno uzbūvēt ražotni, kas 60-70% no ēkas būvniecībai nepieciešamajām būvkonstrukcijām saražos rūpnīcā, vidē, kas nav atkarīga no laika apstākļiem. Plānots, ka rūpnīcas būvniecību uzsāks 2020. gada rudenī, bet ekspluatācijā nodos līdz 2022. gada nogalei. Plānotās investīcijas 5,9 milj. euro.
Tāpat Liepājas SEZ valde nolēma rezervēt zemesgabala Lazaretes iela 6, Liepājā un zemesgabala Lazaretes iela 6A, Liepājā nomas un/vai apbūves tiesības LSEZ SIA “JM Properties” uz vienu gadu ražošanas ēkas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Liepājas SEZ valde veica grozījumus arī divus jau noslēgtos zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesības rezervēšanas līgumos ar LSEZ “Transit Service” SIA un SIA “ICS Property, lai uzņēmēji varētu veiksmīgi turpināt plānotos attīstības projektus.

LSEZ “LAUMA FABRICS” SIA iegādāsies jaunu ražošanas iekārtu
Liepājas SEZ valde izskatīja un atbalstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “LAUMA FABRICS” SIA plānoto ieguldījumu projektu “Elastīgo un neelastīgo rakstaino adījumu adīšanas iekārtas iegāde”. Uzņēmums plāno īstenot projektu no 2019.gada 5.marta līdz 2019.gada 31.decembrim, kopējās investīcijas 603 000,00 EUR.

Neizmanto pirmpirkuma tiesības
Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz četriem īpašumiem: - uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Turaidas iela 16A, Liepājā, kas saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4819  m 2 un 2-dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar neapdzīvojamām telpām;
- uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža iela 26, Liepājā, kas saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu sastāv no zemesgabala 1149  m 2 platībā un namīpašuma, ko veido 1-stāva koka 1 dzīvokļa māja un šķūnis;
- Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Ezermalas iela 9, Liepājā, kas saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu sastāv no zemesgabala 9301 m 2 platībā un piecām mūra ēkām;
- Liepājas ostas teritorijā atsavināmām nekustamā īpašuma Vecā Ostmala 47, Liepājā domājamām daļām, kas saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu sastāv no divām mūra vienstāva ēkām.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30