Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi
01. аprīlis, 2019


Šā gada 1. aprīlī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par apbūves tiesību piešķiršanu, par ieguldījumu līgumu apstiprināšanu un par pirmpirkuma tiesībām. Liepājas SEZ valde iepazinās ar Liepājas SEZ pārvaldnieka ziņojumu par Liepājas SEZ pārvaldes darbību un vienbalsīgi, atkārtoti par Liepājas SEZ pārvaldnieku ievēlēja Jāni Lapiņu.

Meldru/Dūņu ielas industriālajā teritorijā plāno jaunu ražotni

2019.gada 11.janvārī uz gadu starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA “ICS Property” tika noslēgts līgums, ar kuru rezervēti nekustamie īpašumi Meldru iela 8 un Meldru iela 10A ar kopējo platību 21 626 m2 nomas un/vai apbūves tiesības ražošanas ēkas ar biroju būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas būvvalde” 2019.gada 25.marta atzinums par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas būvniecība Meldru ielā 8, Liepājā” un SIA “ICS Property” iesniegumu , kurā lūgts noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam – zemesgabalam Meldru iela 8, Liepājā būvprojekta “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve” realizēšanai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot ieceri būvēt jaunu ražotni nolēma pēc nekustamo īpašumu Meldru iela 8 un Meldru iela 10A, Liepājā apvienošanas, noslēgt ar SIA “ICS Property” līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam Meldru iela 8, Liepājā uz 30 gadiem būvprojekta “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve” realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai, kā arī noteikt nomas maksu 1% no kadastrālās vērtības gadā +PVN.

Apstiprina ieguldījumu veikšanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot iesniegtos dokumentus nolēma slēgt ar SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD” līgumu par ieguldījumu projekta “Beramkravu transportieru galerija” veikšanu par kopējo summu 520 000,00 EUR. Uzņēmums plāno ieguldījums veikt laika posmā no 2019.gada 5.aprīļa līdz 2019.gada 1.septembrim, tāpat nolēma slēgt līgumu ar SIA “Karosta LP” par ieguldījumu projekta “Kravu pārvietošanas un kuģu iekraušanas iekārtu kompleksa “Telestack” iegāde” īstenošanu par kopējo summu 520 000,00 EUR līdz 2019. gada 31. decembrim.

Piešķir Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu

Izskatot iesniegto SIA “Karosta LP” Biznesa plānu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma piešķirt SIA “Karosta LP” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Uzņēmums plāno tuvāko divu laikā pārsniegt 1 milj EUR Neto apgrozījumu gadā un radīt 15 jaunas vietas ar vidējo algu, kas pārsniedz 1000,00 EUR. SIA “Karosta LP” ir 100% LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” meitas uzņēmums.

Atgādināsim, ka 2019. gada 1. martā Liepājas SEZ valde atbalstīja SIA “Karosta LP” ieceri attīstīt teritoriju Turaidas iela 26/28, kur plāno izveidot multifunkcionālu kravu apstrādes kompleksu ar dzelzceļa pievedceļu un kuģu apkalpošanas platformas(iekraušanas un izkraušanas) izveidi pie ostas 9. piestātnes.

Neizmanto pirmpirkuma tiesības

Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Brīvības iela 176 un Brīvības iela 103H, Liepājā, jo tie nav nepieciešami Liepājas SEZ pamatdarbības nodrošināšanai.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30