Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
24. аprīlis, 2019

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 

  • Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

 

2019. gada 19. martā noslēdzās iepirkuma procedūra “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvuzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/33ES/K), kurā Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Pretendentam SIA “Isliena V”, ar piedāvāto kopējo līgumcenu– EUR 48 000,00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2019. gada 23. aprīlī noslēdzās iepirkuma procedūra “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/32ES/K), kurā Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra Personu Apvienībai “TR” , ar piedāvāto kopējo līgumcenu– EUR 1 624 161,90, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30