Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Noslēdz līgumu par Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanu un Ziemeļu vārtu atvēršanu kuģu satiksmei
03. jūnijs, 2019

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 31.maijā ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” ietvaros noslēdza līgumu ar personu apvienību “TR” (SIA “Tilts” un SIA “RBG”)  par būvdarbu veikšanu būvobjektā “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei”. Līguma summa EUR 1 624 161,90, neskaitot PVN. Būvdarbu izpildes termiņš 270 kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” ir viens no trijiem ES Kohēzijas fonda projektiem, ko šobrīd īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Tā mērķis ir  uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus. Tas paredz  Karostas molu un to jaunu navigācijas zīmju uzstādīšanu. Tāpat projekta ietvaros plānots veikt nepieciešamos būvdarbus, lai atjaunotu Ziemeļu mola un Ziemeļu viļņlauža galvas jaunu navigācijas zīmju uzstādīšanai.  Uz Dienvidu mola tiks uzstādīta Ziemeļu vārtu vadlīnijas gaismas zīme, lai ostas Ziemeļu vārtus (platums 220 m) atvērtu regulārai kuģu kustībai.

 

Kā skaidro Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis, Liepājas osta ir viena no retajām ostām, kurās jau vēsturiski ir izbūvēti trīs vārti, diemžēl jau ilgāku laiku Ziemeļu vārtus kuģošanai nav iespējams izmantot diennakts tumšajā laikā, bet pieaugot kravu plūsmai Liepājas ostā un aktivizējoties saimnieciskajai darbībai Karostas kanālā ir svarīgi sakārtot un atvērt regulārai kuģošanai arī ostas Ziemeļu vārtus un sakārtot Karostas kanāla molus.

 

Personu apvienība “TR” atklātajā konkursā “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi” iesniedza ekonomiski pamatotu piedāvājumu, atbilstoši iepirkuma nolikumam ar zemāko cenu un tika atzīta par uzvarētāju.

 

Vairāk foto te: https://www.flickr.com/photos/liepaja_lv/albums/72157708905131301

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30