Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Atjauno Liepājas ostas Karostas molu
16. augusts, 2019

Personu apvienība “TR” veic Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas darbus, kā arī darbus, kas saistīti ar kuģu kustības nodrošināšanu caur ostas Ziemeļu vārtiem. Šie darbi notiek ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” ietvaros. Līguma summa ir 1 624 161,90 EUR bez PVN. Plānots, ka būvdarbus pilnā apjomā pabeigs līdz nākamā gada pavasarim.

 

Projekta mērķis ir uzlabot navigācijas drošības līmeni, kuģiem pārvietojoties Liepājas ostas Karostas kanālā un izmantojot ostas Ziemeļu vārtus. Tas paredz Karostas molu atjaunošanu un jaunu navigācijas zīmju uzstādīšanu, Karostas kanāla kuģu ceļa iztaisnošanu posmā no Karostas kanāla vārtiem līdz izgriežamajam tiltam un navigācijas zīmju uzstādīšanu ostas Ziemeļu vārtos, lai tos atvērtu regulārai kuģu kustībai. Šobrīd uzsākti Karostas molu atjaunošanas darbi.

 

Arnis Mazalis, Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos: “Uzsākti darbi, kas saistīti ar Karostas kanāla Dienvidu un Ziemeļu mola atjaunošanu. Šobrīd būvnieki veic molu betona virsbūves sagatavošanas darbus to horizontālo virsmu atjaunošanai – bojātā betona kārta un elementi tiek nojaukti un visā mola garumā tiks izbūvēta jauna stiegrota betona virsbūves seguma kārta, atjaunoti pilnīgi bojātie molu viļņu atvairsienas elementi. Būvprojekta risinājumi neparedz zemūdens konstrukciju atjaunošanu. Tiek veikta molu virsbūves, tai skaitā molu galvu, bojājumu novēršana, lai tādējādi nodrošinātu mola virsbūves ūdens necaurlaidību un līdz ar to arī palielinātu būvju ilgmūžību. Vēl būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti minimāli nepieciešamie būvdarbi, lai ostas Ziemeļu vārtos – uz Ziemeļu mola galvas un Ziemeļu viļņlauža galvas uzstādītu navigācijas zīmes un aprīkojumu.

 

Projekts “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” ir viens no trijiem ES Kohēzijas fonda projektiem, ko šobrīd īsteno Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

 

Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis uzsver, ka Liepājas osta ir viena no retajām ostām, kurā jau vēsturiski ir izbūvēti trīs ostas vārti. Šobrīd ostas Ziemeļu vārti kuģošanai tiek izmantoti reti un tikai diennakts gaišajā laikā, bet, pieaugot kravu plūsmai Liepājas ostā un aktivizējoties saimnieciskajai darbībai Karostas kanālā, ir svarīgi sakārtot un atvērt regulārai kuģošanai arī ostas Ziemeļu vārtus un sakārtot Karostas kanāla molus.

 

Personu apvienība “TR” atklātajā konkursā “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvdarbi” iesniedza ekonomiski pamatotu piedāvājumu, kas atbilstoši iepirkuma nolikumam bija ar zemāko cenu, un tika atzīta par uzvarētāju.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30