Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde īsteno projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 3. kārta”
20. augusts, 2019

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īsteno projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 3. kārta”, kura ietvaros norisinās būvdarbi saskaņā ar būvprojektu “Autotransporta stāvlaukuma izbūve Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā Muitas iela 12, Liepājā” un īstenotā iepirkuma nosacījumiem. Šobrīd demontēta vecā noliktava un notiek sagatavošanās darbi stāvlaukuma izbūvei.

 

Projekta realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumu “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. Būvdarbus saskaņā ar Iepirkuma procedūru – atklātu konkursu - veic SIA “CTB”, kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un zemāko cenu.  Līguma summa ir 246 142,84 EUR bez PVN.

 

Jānis Lapiņš, Liepājas SEZ pārvaldnieks:

“Nevienam nav šaubu, ka tieši zvejniecība un jūrniecība ir nozares, kas Liepāju ir veidojušas no zvejnieku ciema Baltijas jūras krastā par nozīmīgu pilsētu. Kā vērojams vēstures liecībās, tieši zvejnieki bija vieni no tiem, kas palīdzēja pilsētai risināt pārtikas trūkuma jautājumu pēc 1. pasaules kara. Tāpat uzmanības vērts noteikti ir  vēstures posms, kad Liepājas osta bija slēgta saimnieciskajai darbībai padomju gados, un zvejniecība bija praktiski vienīgā nozare, kas varēja pastāvēt blakus militārajai ostai. Šodien osta nopietni attīstās, un ir ļoti svarīgi atbalstīt arī zvejniecības nozari, turklāt ieguvēji būs visi liepājnieki un pilsētas viesi, jo Liepājas ostas promenāde iegūst jaunus, daudz pievilcīgākus vaibstus.”

 

Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis norāda, ka plānotie būvdarbi norit saskaņā ar projektu, pēc noteiktā laika grafika. Būvnieks ir demontējis veco noliktavu, kas bija gan fiziski, gan morāli novecojusi, un ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai izbūvētu stāvlaukumu un labiekārtotu teritoriju Muitas ielā.

 

Atgādināsim, ka projekta 1. kārtas ietvaros 2017. gadā rekonstruēja  Veco ostmalu posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai - nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas.  Savukārt projekta 2. kārtas ietvaros plānots rekonstruēt vairākas piestātnes un teritorijas, kuras ir reģistrētas kā zivju izkraušanas vietas un/vai tiek izmantotas zvejniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai gan Vecā ostmalā, gan kanāla pretējā krastā, Atslēdznieku ielā. Rekonstruēs arī ostas iekšējo autoceļu posmu no caurlaides Kaiju ielā līdz caurlaidei Atslēdznieku ielā.

 

Vairāk foto meklējat te: https://www.flickr.com/photos/liepaja_lv/albums/72157710153847147/with/48493832492/

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30