Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ pārvalde turpina aktīvi strādāt, lai īstenotu nodomu par Liepājas Industriālā parka izveidi.
29. augusts, 2019

Liepājas SEZ pārvalde aktīvi turpina strādāt, lai īstenotu nodomu par Liepājas Industriālā parka izveidi, saskaņā ar pirms gada noslēgto nodomu protokolu. Nupat, saskaņā ar Liepājas SEZ valdes lēmumiem, noslēgti ieguldījumi līgumi ar SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” par ražošanas un biroja ēkas, kā arī laukuma izbūvi Brīvības ielā 144, Liepājā par kopējo summu  9 milj. EUR. Jaunā ražotne atradīsies vietā, kur agrāk bija “Liepājas Metalurga” mehāniskais cehs

 

 

Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Liepājas pilsētas dome, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde   un SIA “FeLM”  2018. gada 23. augustā parakstīja Nodomu protokolu par industriālā parka izveidi Liepājā ar mērķi veicināt Liepājas ekonomisko attīstību un radīt jaunas darbavietas un palielināt eksportējošo uzņēmumu skaitu un eksporta apjoma pieaugumu. Tas palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, un  nodrošinātu jau šobrīd bijušajā “Liepājas Metalurga” teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu, dzelzceļa infrastruktūras un citu inženierkomunikāciju racionālu pielietojumu.

 

 

Kā atzina Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, esam ļoti aktīvi un produktīvi strādājuši, lai īstenotu nodomu par Liepājas Industriālā parka izveidi teritorijā ar unikālu infrastruktūru un veidojam priekšnoteikumus, lai šī teritorija būtu pievilcīga uzņēmējiem, kuri veidotu šeit modernus uzņēmumus, radītu jaunas darbavietas un ražotu produktus ar augstu pievienoto vērtību. “Mums ir pieredze industriālo parku veidošanā un jau esošie parki pierāda, cik dažādi  tie var būt. Bijušajā Gaļas kombinātā strādā Liepājas Biznesa parks ar privātu ārvalstu kapitālu, ir  UPB un Vecās Ostmalas Biznesa parks, ko izveidojuši un attīstījuši vietējie uzņēmēji, mums ir Karostas Industriālais parks un Dūņu/Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijas, ko attīstām sadarbībā ar Liepājas pašvaldību”.

 

 

SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” iegādājās nekustamo īpašumu bijušajā “Liepājas Metalurga” teritorijā pagājušā gada vasarā. “Tas mums bija liels izaicinājums, lai šis darījums notiktu. Vēl krietni pirms nodomu protokola parakstīšanas, intuitīvi jutām, ka tāda īsta investora, kas Liepājā varētu un gribētu atjaunot metalurģisko ražošanu, nav un nebūs. Bijām pārliecināti, ka šīs teritorijas nākotne ir modernas, mūsdienīgas ražotnes. Tajā brīdī daudzi tam vēl neticēja, un pārliecināšana bija ļoti ilga un smaga, bet izdevās. Šobrīd varam teikt, ka šis Caljan Rite-Hite lēmums iegādāties bijušā Mehāniskā ceha ēku ir visiem krietni palīdzējis noticēt, ka arī pārējā bijušā Metalurga teritorijā ir iespējams iedvest jaunu elpu un dzīvību. Taču, lai to panāktu, būs vēl daudz jāstrādā, un būs nepieciešams arī stingrs valdības atbalsts,” uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.

 

 

Nupat SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” noslēdza divus ieguldījumu līgumus ar Liepājas SEZ pārvaldi par kopējo summu 9. milj. euro un līgumu par apbūves tiesībām nekustamam īpašumam Brīvības iela 144, Liepājā. SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” izpilddirektors Gatis Dradeika atzīst,  ka uzņēmums savas darbības 13 gadu laikā Liepājā ir pāraudzis esošo telpu apjomu Liepājas biznesa centrā, Kapsēdes ielā. “Jau   kādu laiku pētījām iespējas Liepājā uzcelt pašiem savu rūpnīcu, kas būtu pielāgota tieši mūsu specifiskajam vajadzībām gan  izmēru, gan telpu plānojuma ziņā. Novērtējot vecā “Liepājas Metalurga” mehāniskā ceha priekšrocības, nolēmām to iegādāties un pārbūvēt - tam ir  izdevīga atrašanās vieta, pieejama nepieciešamā infrastruktūra, kā arī ēkas konstrukcijas ir ļoti labā stāvoklī.”

 

 

Jaunajās telpās SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia”  plāno trīskāršot savu ražošanas jaudu,  ar domu, ka kādam noteiktam laikam šis izaugsmes un attīstības solis būs pietiekams. SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” izpilddirektors Gatis Dradeika uzsver, ka ir izveidojusies ļoti veiksmīga un produktīva sadarbība ar Liepājas SEZ pārvaldi.  “Mehāniskā ceha iegādes process nebija viegls un Liepājas SEZ pārvaldes atbalsts un aktīva līdzdarbošanās mums ļoti palīdzēja.”

 

SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” ražo teleskopiskos konveijerus.  2018. gadā uzņēmums nodarbināja 154 darbiniekus, strādāja ar 22, 6 milj. EUR apgrozījumu, eksportējot 99,33 % no saražotās produkcijas. Nodokļos SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” 2018. gadā samaksājis 1,15 milj. EUR.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30