Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Būs satiksmes organizācijas izmaiņas Raiņa ielā pie dzelzceļa pārbrauktuves
19. septembris, 2019

No 23. septembra uz laiku Raiņa ielas posmā pie dzelzceļa pārbrauktuves būs satiksmes organizācijas izmaiņas un zināmi ierobežojumi, kas saistīti ar būvdarbiem Atslēdznieku ielas posmā no Raiņa ielas līdz ostas caurlaidei.  Plānotie būvdarbi ir daļa no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes  īstenotā attīstības projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība”, kura ietvaros pārbūvē un paplašina Liepājas ostas auto pievadceļu.   Atbilstoši iepirkumu procedūrai un noslēgtajam līgumam darbus veic SIA “CTB”. Būvdarbus pilnībā plānots pabeigt līdz 2020. gada vasarai.

 

Kopējais rekonstruējamo autoceļu garums ir  ~2,7 km, un tā ietvaros tiek veikti sekojoši darbi:

 

-       Autoceļa pārbūve no O. Kalpaka ielas līdz ostas caurlaidei Brīvostas ielā, kas paredz esošās brauktuves pārbūvi, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, lietus ūdens savāšanas sistēmas ierīkošanu. Autoceļa posmā, kuram pieguļ dzīvojamo māju rajons, tiks izbūvēta trokšņu aizsargsiena apmēram 500 metru garumā.

 

-  Ostas iekšējā koplietošanas ceļa pārbūve no ostas caurlaides Brīvostas ielā līdz ostas caurlaidei Atslēdznieku ielā – brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošana, seguma nomaiņa 4 dzelzceļa pārbrauktuvēm.

 

-  Esošās brauktuves seguma atjaunošana, gājēju ietves un apgaismojuma izbūve, dzelzceļa pārbrauktuves seguma nomaiņa ceļa posmā no ostas caurlaides Atslēdznieku ielā līdz Raiņa ielai un sadzīves kanalizācijas izbūve, pieslēdzot to pie pilsētas maģistrālā tīkla Raiņa ielā.

 

Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks infrastruktūras jautājumos Arnis Mazalis:  “2019. gada 23.septembrī plānots uzsākt sadzīves kanalizācijas izbūves darbus. Šo darbu pirmajā un otrajā posmā, izbūvējot pieslēgumu pilsētas maģistrālajam tīklam Raiņa ielā, būs satiksmes organizācijas izmaiņas un ierobežojumi. Pirmā un otrā posma darbu izpildi plānots pabeigt 16 dienu laikā, turklāt jau pēc pirmā posma darbu izpildes Raiņa ielā un turpinot būvdarbus tālāk Atslēdznieku ielā, paredzēts pakāpeniski atjaunojot autotransporta kustību pa Raiņa ielu jau ierastajā kārtībā. Diemžēl jebkura būvdarbu izpilde rada zināmas neērtības iedzīvotājiem, kuras, cerams, tiks uztvertas ar sapratni.” 

 

Liepājas ostas auto pievadceļu, kas savieno Liepājas ostu ar O. Kalpaka ielu un tālāk ar Pulvera ielu, izbūvēja 1999. gadā ar mērķi autotransporta plūsmu iespēju robežās novirzīt no dzīvojamajiem mikrorajoniem. Auto pievadceļa ekspluatācija 20 gadu laikā  ir ietekmējusi tā kvalitāti,  un tas vairs nav atbilstošs pieaugošajai kravu plūsmai, kas uz un no ostas tiek vestas pa autoceļu. Pievadceļa rekonstrukcija un paplašināšana mazinās sastrēgumus un uzlabos drošību. 

 

Uz būvdarbu laiku ir atjaunota satiksme no ostas pa Siļķu ielu līdz O. Kalpaka ielai. Iebrauktuve ostas termināļos būvdarbu laikā notiek no O. Kalpaka ielas un Brīvostas ielas. Izbraukšana tiek organizēta pa Siļķu ielu. Tāpat būvdarbu laikā autotransporta izbraukšana no ostas tiek organizēta pa ostas caurlaidi Sliežu ielā.

 

Projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” kopējās izmaksas, ieskaitot arī dzelzceļa būvdarbus, ir 7 miljoni eiro, no kuriem aptuveni 4,5 miljoni ir ES dotais finansējums, bet pārējā nauda ir Liepājas SEZ pārvaldes līdzfinansējums.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30