Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes lēmumi
18. oktobris, 2019

Šā gada 16.oktobrī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 15 jautājumi. Liepājas SEZ valde izvērtēja un apstiprināja kārtību par nomas maksas noteikšanu bijušajā “Liepājas Metalurga” teritorijā 60,6 ha platībā, nolēma slēgt vairākus nomas tiesību pārjaunojamu līgumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu īpašnieku maiņu, kā arī iepazinās Liepājas SEZ pārvaldes īstenoto attīstības projektu gaitu un darbības rezultātiem.  

 

Nosaka nomas tiesību noteikšanas kārtību

 

2019.gada 25.septembrī Liepājas SEZ pārvalde parakstīja 10 nekustamo īpašumu pirkuma līgumu, kas atrodas bijušajā “Liepājas metalurga” teritorijā. Līdz ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā bija nepieciešams nekavējoties noteikt kārtību kā iznomāt īpašumus uzņēmējdarbības veikšanai.

 

Liepājas SEZ valde nolēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašumā un valdījumā esošajā bijušās akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" teritorijā esošo un tai piegulošo neiznomāto nekustamo īpašumu pilsētas daļā, ko ierobežo Brīvības, Zemnieku, Parka, Ezermalas ielas, Zirgu sala, Liepājas ezers un Meldru iela, nomas maksu noteikt atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai.

Atgādināsim, ka lai nodrošinātu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izveides mērķu sasniegšanu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018. – 2035.gadam stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī bijušās akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" teritorijas efektīvu izmantošanu, pozitīvi ietekmētu Liepājas pilsētas ekonomisko attīstību, veicinātu eksportējošo uzņēmumu skaita un eksporta apjoma pieaugumu, palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, un lai nodrošinātu minētajā teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu racionālu pielietojumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma iegādāties 10 nekustamos īpašumus ar kopējo platību 60,6 ha. 

 

LSEZ SIA "JM Properties" turpina attīstības projektus Karostā

 

Liepājas SEZ valde, izvērtēja iesniegtos dokumentus, nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības  uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Ģenerāļa Baloža iela 34, Liepājā, ko iegādājās LSEZ SIA "JM Properties" ar mērķi turpināt attīstības projektus Karostā.

 

Nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža iela 34, Liepājā, saskaņā ar Liepājas pilsētas zemesgrāmatas datiem, sastāv no zemesgabala 53 824 m² platībā un 9 būvēm.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30