Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
24. oktobris, 2019

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

• Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;

• Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

2019. gada 31. maijā noslēgtā līguma ietvaros par būvdarbu izpildi objektā “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” tiek veikti būvprojektā paredzētie demontāžas darbi Karostas kanāla Dienvidu un Ziemeļu molos, kā arī uz Ziemeļu viļņlauža un Ziemeļu mola galvām. Ir uzsākti Karostas kanāla Dienvidu mola horizontālās virsmas (virsbūves) seguma atjaunošanas darbi

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30