Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes lēmumi
25. novembris, 2019

Šā gada 20. novembrī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēdes, kuras darba kārtībā bija 13 jautājumi. Liepājas SEZ valde izvērtēja un apstiprināja LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu līgumus par kopējo summu 1,25 milj. eiro, piešķīra LSEZ kapitālsabiedrības statusu “Interspiro Production” SIA, kā arī atbalstīja Liepājas SEZ pārvaldes līdzdalību biedrības “Digitālo inovāciju parks” dibināšanā.

 

Atbalsta ieguldījumu līgumus

Liepājas SEZ valde izvērtēja un atbalstīja četrus Liepājs SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu līgumus par kopējo summu 1,25 milj. eiro.

LSEZ “Jensen Metal”   laika posmā no 2019.gada 22.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim  plāno realizēt projektu “Manuālās krāsošanas līnijas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu 450 000,00 EUR.

Savukārt SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” plāno īstenot divus ieguldījumu projektus - “Metālapstrādes iecirkņa aprīkošana ar metināšanas iekārtām” par kopējo summu 19 000,00 EUR, bet  laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim   plāno realizēt projektu “Jaunu celtņu iegāde Brīvības ielā 142A, Liepājā” par kopējo summu 280 000,00 EUR, kas saistīt ar jauno ražošanas telpu būvniecību.

Liepājas SEZ valde atbalstīja arī SIA LSEZ “Laskana” projektu “Pārkraušanas ekskavators Sennebogen 735E” par kopējo summu 500 000,00 EUR.  

 

Piešķir LSEZ kapitālsabiedrības statusu “Interspiro Production” SIA

Izskatot “Interspiro Production” SIA Biznesa plānu un iesniegtos dokumentus, Liepājas SEZ valde nolēma piešķirt “Interspiro Production” SIA Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Tāpat tika nolemts slēgt līgumu ar “Interspiro Production” SIA par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un līgumu par ieguldījumu projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas būvniecība Ģenerāļa Baloža ielā 20/22, Liepājā” veikšanu.  

“Interspiro Production” SIA uzsākusi būvlaukuma sagatavošanu ražošanas un noliktavas ēku būvniecībai Ģenerāļa Baloža ielā 20/22 Liepājā, novērtējot Liepājas biznesa vides priekšrocības. Uzņēmums Liepājā strādā no 2008.gada īrētās telpās “Liepājas Biznesa centrs” Kapsēdes ielā. Attīstoties esošās telpas kļuva par šauru, tādēļ pieņemts stratēģiski svarīgs lēmums būvēt jaunu ražotni. Jaunās ražošanas ēkas būs atbilstošas uzņēmuma vajadzībām, ērtākas un videi draudzīgākas, izmantojot saules baterijas un citus videi draudzīgus risinājumus.

Plānots, ka darbs jaunajā ražotnē varētu tikt sākts jau 2020.gada vēlā rudenī. SIA “Interspiro Production” SIA nodarbina aptuveni 100 cilvēkus un ir daļa no starptautiskās uzņēmumu grupas "Ocenco", kas ražo elpošanas aprīkojuma komplektus, ko izmanto militārās organizācijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rūpnīcas, kurās ir bīstama ražošanas vide, jūras un niršanas uzņēmumi visā pasaulē.

 

Atbalsta līdzdalību biedrības “Digitālo inovāciju parks” dibināšanā

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde iepazinās, izvērtēja un atbalstīja Liepājas SEZ pārvaldes līdzdalību biedrības “Digitālo inovāciju parks” dibināšanā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas dalība biedrībā tika atbalstīta, jo tā veicinās inovatīvas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi jaunu darba vietu radīšanu minētajā nozarē, veicinās sadarbību starp pētniecības iestādēm un komercsabiedrībām, dodot pienesumu starptautiskās sadarbības veicināšanā, kā arī rosinās jaunatnes interesi inovatīvo tehnoloģiju uzņēmējdarbībā un digitālo prasmju attīstībā. Minēto funkciju realizēšana, dibinot biedrību nepieciešama, lai veicinātu sabiedrības, tostarp komersantu līdzdalību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzdevumu īstenošanā.

Dibināmās biedrības “Digitālo inovāciju parks” pamatdarbība vērsta uz sabiedrības digitālo prasmju pilnveidošanu, intelektuālo tehnoloģiju, pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību digitālo tehnoloģiju jomā. Biedrības darbības rezultātā tiks veicināta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānā 2018.– 2035. gadam noteiktie uzdevumi mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu 2018.– 2035.gadam, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzdevumi ir sadarbības veicināšana starp Liepājas speciālo ekonomisko zonu un biznesa inkubatoriem biznesa inovāciju radīšanai un turpmākai attīstībai Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, un cilvēkresursu pieejamības veicināšana – apzināt, koordinēt, aktivizēt un atbalstīt cilvēkresursu.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30