Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
28. decembris, 2019

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) īstenošanu. Turpinot uzlabot Liepājas ostas sauszemes pievadceļus, projekta ietvaros tiks veikti Liepājas ostas dzelzceļa auto pievadceļa būvniecības darbi.

Projekta ietvaros pabeigti objekta “Liepājas ostas dzelzceļa pievedceļu pārbūve un atjaunošana. 1.kārta” būvdarbi un objekts 2019.gada 23.decembrī pieņemts ekspluatācijā.

Objektā izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļi apmēram 1100 metru garumā, izveidojot vēl vienu dzelzceļa savienojumu starp ostu un Liepājas staciju.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30