Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
20. decembris, 2019

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;

 Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

Objektā “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” turpinās Karostas kanāla Dienvidu un Ziemeļu molu virsbūves horizontālo virsmu atjaunošanas darbi. Darbu izpildi apgrūtina stiprais vējš un viļņi. Karostas kanāla Ziemeļu molā veikta viļņu aizsargsienas atsevišķu elementu pilnīga nomaiņa.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30