Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēdes lēmumi
18. marts, 2020

Šodien, 18. martā attālināti notika Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija viens jautājums – par elektroenerģijas iepirkumu. Liepājas SEZ valde iepazinās ar Iepirkumu komisijas lēmumu atklātā konkursā un apstiprināja tā uzvarētāju. Ar SIA “Senergo” slēgs līgumu uz gadu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 20121. gada 31. martam par kopējo summu 282 705,10 EUR bez PVN. 2020. gada 14. februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu komisija izsludināja iepirkumu “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”. Lai tiktu nodrošināts plašs pretendentu dalības loks iepirkuma procedūrā, Liepājas SEZ pārvalde no publiski pieejamā elektroenerģijas tirgotāju saraksta nosūtīja elektroniski uzaicinājumus 19 no sarakstā norādītajiem elektroenerģijas tirgotājiem.

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 6.martā savus piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti. Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā piedāvātā līgumcena, ja izpildītas visas pārējās iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības. Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali. Elektroenerģijas piegādātājam ir jānodrošina elektroenerģijas piegādes nepārtrauktība.

Visi iesniegtie piedāvājumi atbilda iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajā kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to noteicošais kritērijs bija zemākā cenu un Iepirkuma komisija par atklātā konkursa uzvarētāju atzina SIA “Senergo”.

Nākamā Liepājas SEZ valde sēde plānota šā gada 25. martā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30