Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdes lēmumi
26. marts, 2020

Šī gada 25. martā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 15 jautājumi. Liepājas SEZ valde izvērtēja un pieņēma lēmumus par LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumiem, grozījumiem nomas līgumos, apbūves tiesību līgumu slēgšanu. Tāpat tika izskatīti jautājumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kā arī citi jautājumi.   Atbilstoši esošai situācijai valdes sēde notika attālināti. Liepājas SEZ valde tika iepazīstināta ar ražošanas un ostas uzņēmumu darbību un to, kādi drošības pasākumi tiek ievēroti, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību.

 

 

Plāno attīstības projektus Liepājas ostā

 

Liepājas SEZ valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, nolēma izdarīt grozījumus esošajā nomas līgumā ar LSEZ SIA “DUNA”  un slēgt līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajam īpašumam Atslēdznieku ielā 33A, Liepājā, kas paredz jaunas noliktavas būvniecību, apsaimniekošanu un saimnieciskās darbības veikšanu. Tāpat tika atbalstīts SIA LSEZ “DUNA” ieguldījumu līgums par noliktavas būvniecību laika posmā no 2020. gada 25. marta līdz 2021. gada 31. decembrim.  Plānotās projekta izmaksas 1 145 000,00 EUR. SIA LSEZ “DUNA” 2019. gadā nodrošināja 157,9 tūkst. tonnu apgrozījumu Liepājas ostā.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja SIA “BaltEx Bulk” ieceri par noliktavai paredzēta apbūves laukuma paplašināšanu pie 30. piestātnes, apvienojot zemesgabalu Pulvera ielā 11 ar zemesgabalu Pulvera iela 11A, lai uzbūvētu jaunu noliktavu. 2018. gada 14. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un LSEZ SIA “BaltEx Bulk”  tika noslēgts līgums par apbūves tiesību piešķiršanu Liepājas ostas teritorijā esošajā nekustamajā īpašumā – zemesgabalā Pulvera ielā 11, Liepājā. 2018. gadā LSEZ SIA “BaltEx Bulk” uzbūvēja vienu no trim plānotajām noliktavām 1800 m2 platībā.   LSEZ SIA “BaltEx Bulk” ir ostas stividorkompānija, kas strādā Karostas kanālā un 2019. gadā pārkrāva 33,8 tūkst. tonnu dažādu kravu.

 

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un LSEZ SIA “Transit Service” iesniegumu, LSEZ valde nolēma  slēgt  zemes nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līgumu ar LSEZ SIA “Transit Service” par infrastruktūras izbūvi tehnisko peldlīdzekļu novietošanai.  Nepieciešamā platība: Brīvostas iela 2F Liepājā 33 316 m2 platībā un Priekšostas daļa ar aptuveno platību 4869 m2.  

 

Neizmanto pirmpirkumu tiesības

 

Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz LSEZ teritorijā atsavināmā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 103D, Liepājā, domājamajām daļām  un atsavināmo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 103C, Liepājā. 

 

Liepājas SEZ valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības arī uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmo nekustamo īpašumu Cukura ielā 1B, Liepājā, kas sastāv no zemesgabala un divām nedzīvojamām ēkām.

 

Vēl Liepājas SEZ valde nolēma piekrist divu nekustamo īpašumu Cukura ielā 34B un Dūņu ielā 6, Liepājā, nodošanai atsavināšanai, jo tie nav nepieciešami Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkciju īstenošanai.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30