Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde atkārti saņem kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001:2015
08. аprīlis, 2020

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde atkārtoti saņēmusi sertifikātu, kas apliecina, ka tās kvalitātes vadības sistēma ir novērtēta un atzīta par atbilstošu ISO 9001:2015 standarta prasībām. Sertifikāts izsniegts šādām darbības sfērās ostas pakalpojumi un pakalpojumi speciālās  ekonomiskās zonas uzņēmumiem un nomniekiem.

 

ISO 9001:2015 standarts kā galveno kvalitātes nosacījumu nosaka  darba rezultātu, kas ir panākts, apvienojot procesu pieeju ar riska domāšanu un izmantojot plāno-dari-pārbaudi-rīkojies ciklu visos organizācijas līmeņos.

 

Kvalitātes vadības sertifikāts tiek izsniegts uz trīs gadiem pēc uzraudzības audita veikšanas. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2015 prasībām pārsertifikācijas audits notika no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 13.martam un to veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SGS LATVIA LTD”.

 

ISO 9001:2015 standarts apliecina, ka iestādē ir ieviestas procedūras un izveidota sistēma, kas nodrošina nemainīgu pakalpojumu kvalitāti, kas atbilst klientu vēlmēm, iestāde iegulda lielu darbu kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, jo koncentrējas uz klientu vajadzībām, kā arī nodrošina augstāku iestādes ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.

 

Kvalitātes vadības standarts balstās uz kvalitātes vadības principiem, kas veido strukturētu un vienlaikus elastīgu sistēmu, nodrošinot, ka klienti būs apmierināti ar iestādē noritošajiem procesiem.

 

Kvalitātes vadības sistēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika ieviesta un sertificēta 2005.gada 29.aprīlī saskaņā ar  standarta ISO 9001:2000 prasībām, 2010.gada 1.augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veica pārsertifikācijas auditu, paaugstinot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2008 standartam, bet 2018.gadā pārsertificēja sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 standartam.  

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30