Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Par tauvošanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā
29. marts, 2021

Liepājas SEZ pārvalde, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 15.februāra regulas (ES) 2017/352 ar ko izveido ostas pakalpojumu sniegšanas sistēmu un kopīgos noteikumus par ostu finanšu pārredzamību (turpmāk tekstā – Ostu regula) 4.pantu 2020.gada 20.martā ir publicējusi minimālās prasības tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā, kas piemērojamas no 2020.gada 20.jūnija.

 

Ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2021.gada 24.marta lēmumu Nr.35 “Par grozījumu izdarīšanu minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojuma sniegšanai un Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumos Liepājas ostā ” veikti grozījumi minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes noteikumos “Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi Liepājas ostā”.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ostu regulas 4.panta sesto daļu, kas paredz, ka minimālās prasības publicē vismaz trīs mēnešus pirms dienas, sākot ar kuru minētās prasības ir jāpiemēro, grozījumi minimālajās prasībās tauvošanas pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes noteikumos “Tauvošanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi Liepājas ostā” stājas spēkā un piemērojami ar 2021.gada 30.jūniju, proti, trīs mēnešus pēc to publicēšanas dienas.

 

Sagatavoja:

Liepājas SEZ pārvaldes

Tirgus izpētes un analītikas daļa

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30