Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Par velkoņu pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā
29. marts, 2021

2021.gada 8.janvārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde publicējusi un 2021.gada 24.martā apstiprinājusi (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmums Nr.36) minimālās prasības velkoņu pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā, kas stāsies spēkā 2021.gada 9.aprīlī.

 

2021.gada 24.martā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ar lēmumu Nr.36 apstiprinājusi arī Velkoņu pakalpojuma sniegšanas noteikumus Liepājas ostā, kas stājušies spēkā 2021.gada 24.martā (skatīt Noteikumus sadaļā https://liepaja-sez.lv/lv/dokumenti ). Šie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek izskatīti iesniegumi no personām, kas vēlas sniegt velkoņu pakalpojumu ostā, līguma par velkoņu pakalpojuma sniegšanu noslēgšanas kārtību un darbības pēc šī līguma noslēgšanas. Tā kā Liepājas ostas teritorijā velkoņu pakalpojumu drīkst sniegt tikai persona, kura atbilst minimālajām prasībām velkoņu pakalpojuma sniegšanai, līgumi par velkoņu pakalpojuma sniegšanu Liepājas ostā stāsies spēkā ne ātrāk kā minimālās prasības velkoņu pakalpojumu sniegšanai, proti ne ātrāk kā 2021.gada 9.aprīlī.

 

2021.gada 24.martā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ar lēmumu Nr.37 apstiprinājusi ar velkoņu pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā saistītu grozījumu veikšanu Liepājas ostas maksās un maksas pakalpojumos, kas stāsies spēkā 2021.gada 12.aprīlī (skatīt grozītās Liepājas ostas maksas un maksas pakalpojumus sadaļā https://liepaja-sez.lv/lv/dokumenti).

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30