Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvaldes paziņojums par TV3 raidījumā “Nekā personīga” pausto informāciju
12. аprīlis, 2021

Latvijas valstī ir noteikta kārtība, kā kuģis var ienākt ostā, kādi nosacījumi tam jāizpilda, kāda informācija jāsniedz un kuri valsts dienesti pārbauda kuģa, kravas un apkalpes atbilstību valsts un starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem, kas regulē kuģošanas drošību Baltijas jūrā. Tie ir dokumenti, atbilstoši kuriem strādā Liepājas osta un nodrošina kuģu un kravu kustību.

Kā pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis, par katru kuģi, kurš vēlas ienākt Liepājas ostā tiek saņemta Aizsardzības deklarācija, kurā, atbilstoši Starptautiskajai kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmai (SKLOIS), ir iekļauta visa prasītā informācija par kuģi t. sk. pēdējām 10 ostām, kurās tas piestājis. “Lai kuģis varētu ienākt Liepājas ostā, tam jāsaņem atļauja no Krasta apsardzes, Robežsardzes un Valsts ieņēmumu dienesta. Tikai tādā gadījumā, ja šādas atļaujas ir, Liepājas ostas Kuģu kustības dienests ļauj kuģim ienākt ostā. Tā tas noticis arī šajā gadījumā. SKLOIS deklarācijā visi valsts dienesti snieguši atļauju kuģim ienākt ostā.”

Kaspars Poņemeckis arī uzsvēra, ka informāciju par aizdomīgiem kuģiem, kravām vai ko tamlīdzīgu sniedz valsts atbildīgie dienesti t. sk. Krasta apsardze un Latvijas Jūras administrācija, un tādos gadījumos arī tiek veiktas nepieciešamās darbības. Visbiežāk tas esot saistīts ar bīstamām kravām, neprecīziem pavaddokumentiem utt.

 

Liepājas SEZ pārvaldes pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis pauda, ka pēc informācijas izskanēšanas TV3 raidījumā “Nekā personīga” Liepājas SEZ pārvaldes darbinieki atkārtoti sazinājās ar atbildīgajām valsts institūcijām, lai pārliecinātos, vai nav notikusi kāda kļūda SKLOIS sistēmā, un vai ir noteikti kādi ierobežojami vai sankcijas. “Tika saņemts apstiprinājums no valsts drošības institūcijām, ka nav nekādu ierobežojumu kāpēc kuģis nevarētu atrasties Liepājas ostā.”

 

Uldis Hmieļevskis pauda arī prieku, ka tagad visi zina, ka Liepājā ir kuģu būves un remonta rūpnīca, kurai ir divi doki, kuros var remontēt kuģus līdz pat 190 m garumam.

 

Informācijai:

Liepājas ostas Kapteiņdienests pieteikumu no kuģu aģenta “Alvina Ship Agency” saņēma šā gada 2. aprīlī. Vizītes mērķis – remonts dokā KB "Tosmare". Velkonis “Yury Topchev” (Юрий Топчев) noenkurojās Liepājas ostas ārējā reida enkurvietā tajā pašā dienā. Laika apstākļu dēļ, ostā kuģi ieveda šā gada 6.aprīlī un tajā pašā dienā ieveda KB "Tosmare" 1.dokā.

 

Kā liecina iesniegtā deklarācija velkoņa īpašnieks vai operators ir “Mortranservice” LLC. Tā dzinēja jauda ir 20 000kW un tas kuģo zem Krievijas karoga.

 

MK noteikumi Nr. 339 “Noteikumi par ostu formalitātēm”: https://likumi.lv/ta/id/248453-noteikumi-par-ostu-formalitatem

 

MK noteikumi Nr. 363 “Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos”: https://likumi.lv/ta/id/282900-kugu-kontroles-parbaudes-un-aizturesanas-kartiba-latvijas-udenos

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30