Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 21.aprīļa lēmumi
22. аprīlis, 2021

Šā gada 21. aprīlī attālināti notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija pieci jautājumi par ieguldījumu līgumu slēgšanu ar LSEZ kapitālsabiedrībām, par pirmpirkuma tiesībām kā arī citi.

 

Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu.

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt divus ieguldījumu līgumus par kopējo summu 550 279,02 EUR.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde atbalstīja un nolēma slēgt ieguldījumu līgumu ar LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” par atsperu tīšanas iekārtu iegādi, modernās tehnoloģijās ieguldot 400 000,00 EUR. Projektu “Atsperu tīšanas iekārtu iegāde” tiks īstenots laika posmā no 2021.gada 23.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Saskaņā LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” ir lielais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 35%.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde iepazinās ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" plānoto ēkas fasādes daļas atjaunošanas projektu un nolēma slēgt ar LSEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu līgumu fasādes daļas vienkāršoto atjaunošanu Vecā Ostmala 10, Liepājā veikšanu.

Darbus plānots veikt laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.decembrim par kopējo summu 150 279,02 EUR.

 

Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai Liepājas speciālās ekonomiskās SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" ir mazais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 55%.

 

Par pirmpirkuma tiesībām.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 4/5 domājamajām daļām no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 117A, Liepājā.

 

Par nomas līguma izbeigšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC Liepaja” attīsta industriālo parku “Liepājas Biznesa centrs”, pārdomāti paplašinoties. 2018. gadā tika uzbūvēta jauna ražošanas ēka ar kopējo platību 5580 m2, ka arī rekonstruēta u n paplašināta esošā ēka Kapsēdes iela 2, LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" vajadzībām. Šogad uzsākta divu jaunu ražošanas ēku būvniecību blakus esošajā īpašumā “Mežvidi” ar kopējo platību 8200 m 2, kuras tiks integrētas esošajā Liepajas biznesa centrā.

 

Starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC Liepaja” 2016. gada 15. augustā ir noslēgts nomas līgums par zemesgabalu Kapsēdes iela 8, Liepājā, kurā uzņēmums plānoja būvēt jaunas ražošanas ēkas. Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC Liepaja” vēstuli ar lūgumu izbeigt 2016. gada 15. augusta nomas līgumu.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtējot uzņēma iesniegtos dokumentus, nolēma slēgt ar LSEZ SIA “PUMAC Liepaja” vienošanos par 2016. gada 15. augusta noslēgtā nomas līguma par zemesgabalu Kapsēdes iela 8, Liepājā nomas izbeigšanu ar 2021. gada 30. aprīli. Jaunu ražošanas ēku būvniecība plānota arī zemesgabalā Kapsēdes iela 8, Liepāja, bet ne šogad kā bija plānots iepriekš. “Liepājas Biznesa centrs” šobrīd veiksmīgi strādā 17 uzņēmumi, kuri nodarbina ~1000 darbinieku.

 

Par apbūves tiesības ieķīlāšanu.

2018.gada 29. maijā starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “iCotton” tika noslēgts līgums par apbūves tiesības piešķiršanu par Liepājas ostas teritorijā esošu nekustamo īpašumu Pulvera iela 4A, Liepājā. Līguma darbības termiņš ir līdz 2046. gada 24. novembrim.

Lai turpinātu uzņēmuma attīstības un investīciju programmu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “iCotton” vēlas ņemt bankā aizdevu un izteica lūgumu, saskaņā ar Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu 4.1.1.punktu, saņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rakstiski piekrišanu apbūves tiesības ieķīlāšanai par labu bankai. Liepājas SEZ valde atbalsta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “iCotton”.

Šā gada 4. februārī SIA “iCotton” nodeva ekspluatācijā jauno ražošanas ēku Pulvera ielā 4A, Liepājā. Jaunā ražotne ir izbūvēta blakus jau esošajām “iCotton” ražošanas ēkām ar kopējo platību 5942 m2. Investīcijas būvniecībā ir aptuveni 4 milj. EUR, bet modernajās ražošanas iekārtās ~11,4 milj. EUR. Jaunās ražošanas telpas ļaus uzņēmumam dubultot ražošanas jaudu, apgrozījumu un radīs līdz gada beigām vismaz 120 jaunas darbavietas, kopumā nodarbinot ~250 liepājnieku.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30