Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes lēmumi
21. jūnijs, 2021

Šā gada 18. jūnijā notika ārkārtas Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija trīs jautājumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un par piekrišanu slēgt nomas līgumu.

 

Par pirmpirkuma tiesībām.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja divus jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo nekustamo īpašumu. Valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz īpašumu Sila iela 3, Liepājā un arī nekustamo īpašumu Ezermalas iela 3C, Liepājā.

Pēdējo trīs gadu laikā Liepājas SEZ valde izskatījusi 24 jautājumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Liepājas SEZ teritorijā. Saskaņā ar Liepājas SEZ likuma 48.pantu, kurš nosaka, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības. Ne vienā no šiem gadījumiem Liepājas SEZ pārvalde pirmpirkuma tiesības nav izmantojusi.

 

Par piekrišanu nomas līguma slēgšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

2019.gada 29.aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un SIA “ICS Property” noslēdza līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Meldru ielā 8, Liepājā ar mērķi veikt rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apbūvi, kas tiktu realizēta, īstenojot būvprojektu “Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve”. Liepājas SEZ valde izskatīja un atbalstīja saņemto SIA “ICS Property” iesniegumu, kurā norādīts, ka plānotās ražošanas ēkas ekspluatācijai SIA “ICS Property” piesaistījis uzņēmumu SIA “Industrial Coating Systems”, kura uzdevums un darbības mērķis ir organizēt objektā paredzēto ražošanu, tai skaitā, piesaistīt investīcijām paredzēto finansējumu no dažādiem pieejamiem avotiem, iegādāties ražošanas iekārtas, veikt to uzstādīšanu un ekspluatāciju. SIA “ICS Property” norādīts, ka atsevišķa uzņēmuma iesaistīšana projektā nodalīs objekta apsaimniekošanas un ražošanas procesa riskus, tādējādi, palielinot to vadības efektivitāti un izmaksu caurspīdīgumu.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30