Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta ''Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana'' pārskata aktivitātes
17. maijs, 2021

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 

  • Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;

 

  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

 

Izvērtējot Pretendenta iesniegto piedāvājumu un ņemot vērā to, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā līgumcena, 2020.gada 13.maijā tika pieņemts lēmums par iepirkuma “Kuģu vadulu izbūves Karostas kanālā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” procedūras uzvarētāju atzīt SIA “ALSERVISS PLUSS” piedāvājumu ar kopējo piedāvāto līgumcenu – EUR 77 700,00 , neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Vairāk informācijas: https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi/101-atklata-konkursa-kugu-vadulu-izbuves-karostas-kanala-buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudziba-id-nr-nr-lsez2021-65-k.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30