Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes sēdēs lēmumi
22. jūlijs, 2021

Šā gada 21. jūlijā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kuras darba kārtībā bija 10 jautājumi. Liepājas SEZ valde uzklausīja pārvaldnieka Jāņa Lapiņa ziņojumu par Liepājas SEZ pārvaldes darbību, izskatīja un apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes 2020. gada pārskatu, nolēma slēgt nomas un apbūves tiesību rezervēšanas līgumu, kā arī pārskatīja vairākus iepriekš pieņemtos lēmumus gan par ieguldījumiem gan citus, kas tika precizēti, atbilstoši esošai situācijai.

 

Par Liepājas SEZ pārvaldes gada pārskatu

 

Liepājas SEZ pārvaldes apgrozījums 2020. gadā bija 13 488 293 EUR un, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, bija samazinājums par  289 742 EUR jeb par 2,1%. Apgrozījuma samazinājuma pamatā ir Liepājas ostā 2020. gadā pārkrauto kravu apgrozījuma samazinājums par 10%, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešiem. Kā iemeslus samazinājumam var minēt COVID-19 izplatību un tās ierobežojošo pasākumu ietekmi uz globālo tirdzniecību, t.sk. ostu darbību, ietekmējot kravu un pasažieru pārvadājumu apjomus. Vienlaikus jāpiemin, ka netika sasniegts plānotais kravu apgrozījuma apjoms Liepājas ostā, kas saistīts ar ilgstoši zemu cenu līmeni globālajā energoresursu tirgū, kā rezultātā būtiski samazinājās antracīta eksports no Krievijas. Liepājas SEZ pārvaldes apgrozījumu pārskata periodā veidoja:

 

  •  Ieņēmumi no ostas maksām un ostas pakalpojumiem (67%);
  • Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas (9%);
  • Ieņēmumi no citu pakalpojumu sniegšanas (12%);
  • Nākamo periodu ieņēmumi (12%).
  •  

2020. gada finansiālais rezultāts ir zaudējumi 352 760 EUR apmērā. Liepājas SEZ valde iepazinās arī ar revidentu atzinu un apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes 2020. gada budžetu.

 

Par zemesgabala nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanu

 

Izskatot SIA “EuroBioTherm” iesniegtos dokumentus ar lūgumu slēgt zemes nomas un/vai apbūves tiesību rezervēšanas līgumu par zemesgabala Brīvības ielā 94B, Liepājā daļu 33 913 m2 platībā, nolēma atbalstīt uzņēmēju un slēgt rezervēšanas līgumu uz vienu gadu, lai varētu veikt teritorijas izpēti un sagatavojot būvprojektu minimālajā sastāvā. Liepājas SEZ valde rūpīgi izvērtēja uzņēmēja nodomu pamatotību un ieceres atbilstību bijušā "Liepājas Metalurga" teritorijas Attīstības programmai un lokālplānojumam.

Uzņēmējs plāno ražot modernu siltumizloācijas materiālu būvniecības nozarei, ieguldīt būvniecībā un modernās tehnoloģijās vairāk kā 40 milj. eiro.

 

Par pirmpirkuma tiesībām

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 48, Liepājā.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30