Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ pārvalde turpina pilnveidot zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru
26. jūlijs, 2021

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde īsteno projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta”, kura ietvaros rekonstruēs ostas 71., 72., 83., 85., 86., 87. piestātni un pārbūvēs Atslēdznieku ielas posmu. Šobrīd norit būvdarbi gan Vecā ostmalā, gan Atslēdznieku ielas posmā Jaunliepājas pusē. Būvdarbus veic SIA "TILTS", kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu saskaņā ar Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu komisija lēmumu. Līguma summa ir 2 616 525,45 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Projekta realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākumu “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. Projekta 2. kārtas ietvaros 2021. gadā rekonstruēs vairākas piestātnes, kas ir LSEZ pārvaldes valdījumā un kurās notiek zvejnieku darbība. Projekts aptver trīs objektu grupas. Pirmā grupa ir piestātnes nr. 85, 86 un 87 ar kopējo garumu 222 metri (attiecīgās adreses – Vecā ostmala 51A, 53A un 55A), kā arī pieguļošā teritorija Vecajā ostmalā 53, kurā notiek izkraušana, izkrauto zivju savākšana un transportēšana (kopējā platība 798 m²).  Otrā grupa ir piestātne nr. 83 ar kopējo garumu 144 metri (adrese – Vecā ostmala 45). Trešā grupa ir piestātnes nr. 71 un 72 ar kopējo garumu 240 metri (attiecīgās adreses Atslēdznieku iela 47 un 49) ar pieguļošo teritoriju Atslēdznieku iela posmā no 72. piestātnes līdz Atslēdznieku ielas caurlaidei (kopā aptuveni 800 metri), kas nodrošina zivju izkraušanu un zvejnieku transporta kustību uz un no piestātnes.

 

SIA ‘’Ervils’’ valdes loceklis Aigars Laugalis atzinīgi vērtē zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanu un norāda, ka svarīgi bija šeit kanālmalu atjaunot un pakārtot tā, lai novērstu padomju gadu mantojuma un varētu funkcionāli strādāt. “Novērtējam jau iepriekšējās kārtās paveikto, un svarīgi, lai infrastruktūra vienlaicīgi būtu pilsētai pievilcīga un zvejniekiem funkcionāla. No vienas puses vienkāršas lietas, bet ievērojami uzlabo vidi un palīdz ikdienā veikt savu darbu labāk. Līdz tam brīdim, kad Liepājas SEZ pārvalde veica pirmās kārtas, mums ielas vietā bija vecs betona bluķu segums ar bedrēm.’’ 

 

 

Uzsāktais projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” ir loģisks turpinājums jau līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017. gadā rekonstruēja Veco ostmalu posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai – nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas. Savukārt projekta īstenotās 3. kārtas ietvaros labiekārtoja teritoriju Uliha ielas galā, demontējot vecu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu.

 

Kā uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, zvejniecības nozare visos laikos ir bijusi ļoti nozīmīga Liepājas ostā. “Būt zvejniekam ir jābūt dzīves aicinājumam un jāprot grūtajā un smagajā darbā saskatīt zināmu romantiku, jo ne vienmēr gūtais loms ir atbilstošs ieguldītajam darbam. Sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru, Liepājas SEZ pārvalde atbalsta zvejniecību, palīdzam uzlabot zvejnieku ikdienas darba apstākļus un reizē sakārtojam pilsētvidi, padarot to pievilcīgu ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim.”

 

Zvejniecība un jūrniecība ir nozares, kas Liepāju ir veidojušas no zvejnieku ciema Baltijas jūras krastā par nozīmīgu pilsētu. Kā rakstīts vēstures liecībās, tieši zvejnieki bija vieni no tiem, kas palīdzēja pilsētai risināt pārtikas trūkuma jautājumu pēc 1. pasaules kara. Tāpat uzmanības vērts noteikti ir vēstures posms, kad Liepājas osta bija slēgta saimnieciskajai darbībai padomju gados, un zvejniecība bija praktiski vienīgā nozare, kas varēja pastāvēt blakus militārajai ostai. Šodien zvejniecības nozare piedzīvo grūtākus laikus un jebkurš atbalsts tiek novērtēts.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30