Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
29. oktobris, 2021

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

• Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;

• Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai;

• Karostas un Loču kanālu nakts apgaismojuma izveide;

• Karostas izgriežamā tilta atvairierīču būvniecība. 

2021. gada 17. septembrī ar PS “ETE – VM” noslēgtā līguma ietvaros par būvdarbu izpildi būvobjekta “Piestātnes Nr.1 nojaukšana, kuģošanas kanāla iztaisnošana” tiks uzsākti zemūdens konstrukciju demontāžas un ar to saistītie Karostas kanāla gultnes padziļināšanas darbi. 

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30