Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits uzklausa Liepājas ostas nomniekus
25. novembris, 2021

24. novembrī darba vizītē Liepājā bija ieradies LR Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kuras ietvaros tikās ar Liepājas ostas nomnieku asociācijas valdi un pārrunāja aktuālākos jautājumus, kas pamatā bija saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu operatīvu un efektīvu nodrošināšanu, iekšzemes pārvadājumiem un tarifiem. 

 

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atzinīgi novērtēja Liepājas ostas darbību 2021. gadā, spējot nodrošinot stabilu kravu plūsmu ar pozitīvu pieaugumu.    Tāpat Satiksmes ministrs atzinīgi novērtēja Liepājas speciālās ekonomiskās pārvaldes veikto Ostas maksu pārskatīšanu atbilstoši Eiropas Savienības Ostu regulai, kas balstīti uz pārskatāmiem un saprotamiem kritērijiem, lai arī turpmāk varētu īstenot infrastruktūras attīstības projektus, atbilstoši labas pārvaldības pamatprincipiem.  

 

Liepājas ostas nomnieku asociācija valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš uzsvēra, ka ostas darbības rezultāti ir tieši labas pārvaldības rezultāts, kurā pašvaldība, uzņēmēji un Liepājas SEZ pārvalde   strādā ļoti ciešā sadarbībā, kas ļauj plānot un īstenot investīciju projektus, kas jau pavisam drīz dod acīmredzamus rezultātus. Kā piemēru Āris Ozoliņš minēja Liepājas ostas autopievadceļa izbūvi, kas kopā ar LSEZ SIA “Terrabalt” īstenoto investīciju projektu deva iespēja palielināt ro-ro kravu plūsmu par vairāk kā 60%.  

 

Tiekoties ar satiksmes ministru, Liepājas ostas nomnieku asociācija un LSEZ pārstāvji apsprieda iekšzemes dzelzceļa pārvadājumus un to izmaksas, diskutēja par uzņēmēju iespējām droši plānot savas investīcijas, balstoties uz šobrīd neskaidrajiem “Latvijas Dzelzceļa” tuvāko gadu attīstības plāniem. LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd.” valdes loceklis Juris Matvejevs uzsvēra, ka visi jautājumi saistīti ar dzelzceļu.  “Liepājas SEZ pārvalde līdz šim ieguldījusi ļoti lielus līdzekļus sakārtojot un pilnveidojot dzelzceļa infrastruktūru, bet šobrīd nav skaidrība, kas būs un kā būs ar dzelzceļa pārvadājumiem un to kvalitāti nākotnē. Ostas darbībā dzelzceļam ir ļoti liela nozīme.”  

 

Tikšanās noslēgumā Satiksmes ministrs  pauda gandarījumu, ka šogad ir nodibināta visu trīs lielāko Latvijas ostu nomniekus vienojoša organizācija – Latvijas stividoru asociācija, kuras esamība varētu sekmēt uzņēmējiem aktuālo jautājumu raitāku risināšanu, bet uzņēmēji izteica cerību, ka varbūt izdosies veidot ciešāku sadarbību un ātrāku problēmjautājumu risināšanu gan ar Satiksmes ministriju, gan citām valsts institūcijām, līdzīgi kā tas ir ar pašvaldību un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.  

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30