Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde turpina pilnveidot zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru
30. novembris, 2021

Liepājas SEZ pārvalde turpina īsteno projektu “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta”, kura ietvaros rekonstruē ostas 71., 72., 83., 85., 86., 87. piestātni un pārbūvē Atslēdznieku ielas posmu. Šajās dienās tiek uzklāta asfaltbetona seguma kārta Atslēdznieku ielas posmā Jaunliepājas pusē. Būvdarbus veic SIA "TILTS”, kas piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu saskaņā ar Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu komisija lēmumu. Līguma summa ir 2 616 525,45 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Projekta realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākumu “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. 

 

Uzsāktais projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” ir loģisks turpinājums jau līdz šim īstenotajiem projektiem, kuru ietvaros 2017. gadā rekonstruēja  Veco ostmalu posmā no Ūliha ielas līdz Celtnieku ielai – nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas.  Savukārt projekta īstenotās 3. kārtas ietvaros labiekārtoja teritoriju Uliha ielas galā, demontējot vecu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu. 

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30