Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes 15.decembra sēdes lēmumi
20. decembris, 2021

Šā gada 15. decembrī notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 14 lēmumi. Liepājas SEZ valde apstiprināja Liepājas SEZ pārvaldes 2022. gada budžetu, atbalstīja 3 ieguldījumu projektus par kopējo summu EUR 1 513 000,00, lēma par pirmpirkumu tiesību neizmantošanu, izdarīja grozījumus un precizējumu līgumos un apstiprināja līgumu par elektroenerģijas piegādi Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām.

 

Par pirmpirkuma tiesībām

 

Liepājas SEZ valde izvērtēja un lēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

  • Brīvības ielā 93, Brīvības 93A, Brīvības ielā 95A Liepājā;
  •  Satiksmes iela 6, Liepājā;
  • Lazaretes iela 15, Liepāja;
  • Sila iela 3, Liepāja;
  • Atmodas bulvāris 21A un 21 B, Liepājā.

 

Par elektroenerģijas piegādi

 

2021. gada 24. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskā zonas pārvalde izsludināja iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde Liepājas speciālās ekonomikās zonas pārvaldes vajadzībām” procedūru un 2021. gada 3. decembrī iepirkumu komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu ar AS “Latvenergo.

 

Liepājas SEZ valde nolēma slēgt ar AS “Latvenergo” līgumu par Elektroenerģijas piegāde Liepājas speciālās ekonomikās zonas pārvaldes vajadzībām no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim.

 

Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2022.gada budžeta apstiprināšanu

 

Liepājas SEZ valde apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2022. gada budžetu. Plānotie pamatdarbības ieņēmumi – 12 549 622 EUR, bet pamatdarbības izdevumi – 9 560 102 EUR. Kopējais pamatdarbības ieņēmumu pieaugums 2022.gadā pamatā balstīts uz ostas stividoru kravu apgrozījuma prognozēm un  grozījumiem ostu maksās.

 

2022. gadā Liepājas SEZ pārvalde turpinās realizēt investīciju projektus, kā arī uzsāks gatavot nepieciešamo dokumentāciju līdzfinansējuma piesaistei, bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijas sanācijai un sakārtošanai.

 

Par līguma par ieguldījumu projekta veikšanu slēgšanu

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izvērtēja un apstiprināja LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” ieguldījumu projekta “Jaunu iekārtu iegāde štancēšanas departamenta modernizēšanai”, kuru plāno īstenot laika posmā no 2021.gada 17.decembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta kopējā summa ieguldījumu summa 400 000,00 EUR.

 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja Caljan LSEZ SIA investīciju projektu “Lentzāģu nodaļas papildināšana ar iekārtām Brīvības ielā 142A, Liepājā”, kurā plāno īstenot laika posmā no 2021.gada 20.decembra līdz 2022.gada 31.maijam. Projekta kopējā ieguldījumu summa 33 000,00 EUR.

 

Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprināja LSEZ "Jensen Metal" SIA projektu “Jaunas CNC frēzēšanas iekārtas un jaunas lāzergriešanas iekārtas iegāde”. Projekts tiks īstenots laika posmā no 2021.gada 17.decembra līdz 2022.gada 31.decembrim un tā kopējā ieguldījumu summa 1 080 000,00 EUR.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30